جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

خانه همبرگر (شهرک غرب)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، سوسیس ۷۰% گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

نان سفید

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

نان سفید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت خالص گوساله ریش ریش شده، قارچ پخته شده، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، شنیسل مرغ کباب شده، قارچ پخته شده، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر قارچ

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ پخته شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر قارچ

نان جو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل همبرگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل همبرگر

نان جو

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا بیکن یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

خمیر پیتزا ایتالیایی ، قارچ ، بیکن گوساله ، زیتون و پنیر
پیتزا بیکن یک نفره (27 سانتیمتری)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن خانواده (۳۳ سانتیمتری)

خمیر پیتزا ایتالیایی ، قارچ ، بیکن گوساله ، زیتون و پنیر
پیتزا بیکن خانواده (33 سانتیمتری)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، سوسیس ۷۰% گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، شنیسل مرغ کباب شده، قارچ پخته شده، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت خالص گوساله ریش ریش شده، قارچ پخته شده، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ پخته شده، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، گوجه، بادمجان، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر میکس شده، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

نان جو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل همبرگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل همبرگر

نان جو

۱۴۴,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۴۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

نان جو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر

نان جو

۱۴۹,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۴۹,۰۰۰ تومان

اسمک هاس برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور
اسمک هاس برگر

نان جو

۱۲۳,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۲۳,۰۰۰ تومان

دوبل اسمک هاس برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل اسمک هاس برگر

نان جو

۱۵۳,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۵۳,۰۰۰ تومان

بلوچیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر بلو، کاهو، گوجه، خیارشور
بلوچیز برگر

نان جو

۱۳۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل بلوچیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر بلو، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل بلوچیز برگر

نان جو

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر قارچ

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ پخته شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر قارچ

نان جو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر قارچ

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ پخته شده، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر قارچ

نان جو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر قارچ و ژامبون

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ پخته شده، یک اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر قارچ و ژامبون

نان جو

۱۳۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر قارچ و ژامبون

۳۰۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، قارچ پخته شده، یک اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر قارچ و ژامبون

نان جو

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بوفالو برگر

۴۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
بوفالو برگر

نان جو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر

نان جو

۱۱۳,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیکن برگر

۳۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیکن برگر

نان جو

۱۴۳,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۴۳,۰۰۰ تومان

برگر روت ۶۶

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر پارمزان، یک اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، پنیر گودا، قارچ پخته شده، سس خردل
برگر روت 66

نان جو

۱۳۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر روت ۶۶

۳۰۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، پنیر پارمزان، ۲ اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، پنیر گودا، قارچ پخته شده، سس خردل
دوبل برگر روت 66

نان جو

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، بیکن ۹۷%، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن برگر

نان جو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل بیکن برگر

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، بیکن۹۷%، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل بیکن برگر

نان جو

۱۷۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر کبابی

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر کبابی

نان جو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، چوریتسو، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چوریتسو برگر

نان جو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر

نان جو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دبل ماشروم برگر

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل ماشروم برگر

نان جو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

نان سفید

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی (نان سفید)

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، دو طرف نان برشته شده با پنیر موزارلا
چیز برگر ایتالیایی (نان سفید)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ایتالیایی (نان سفید)

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، دو طرف نان برشته شده با پنیر موزارلا
دوبل چیز برگر ایتالیایی (نان سفید)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی با قارچ (نان سفید)

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ، دو طرف نان برشته شده با پنیر موزارلا
چیز برگر ایتالیایی با قارچ (نان سفید)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی با قارچ و پنیر (نان سفید)

۱۵۰ گرم برگر گوشت خالص گوساله، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، دو طرف نان برشته شده با پنیر موزارلا
چیز برگر ایتالیایی با قارچ و پنیر (نان سفید)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی با قارچ و ژامبون

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، قارچ، یک اسلایس ژامبون ۹۰%، دو طرف نان برشته شده با پنیر موزارلا
چیز برگر ایتالیایی با قارچ و ژامبون
۱۷۰,۰۰۰ تومان

هوستون برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، ۱۰۰ گرم گوشت رست بیف، پنیر گودا، پنیر موزارلا
هوستون برگر
۱۴۳,۰۰۰ تومان

دوبل هوستون برگر

۳۰۰ گرم گوشت خالص گوساله، ۱۰۰ گرم گوشت رست بیف، پنیر گودا، پنیر موزارلا
دوبل هوستون برگر
۱۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ منهتن رول

هات داگ ۹۰% گوشت، قارچ پخته شده، سس خردل، پنیر گودا، کاهو، خیار شور، نان باگت جو بلند
ساندویچ منهتن رول
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت جو بلند
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۲ عدد فیله مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت جو بلند
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، پنیر گودا، قارچ
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت جو بلند
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۷ سانتیمتری، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۶ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

کاهو، فیله مرغ گریل شده، نان سیر، پنیر پارمزان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر سالاد

کاهو، فیله مرغ گریل شده، زیتون سیاه، قارچ، کلم بروکلی، سس مخصوص
سوپر سالاد
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۵۰۰ تومان

اورنجینا

اورنجینا
۱۰,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

ژامبون اضافه

یک اسلایس ژامبون
ژامبون اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ اضافه

۵۰ گرم قارچ
قارچ اضافه
۷,۰۰۰ تومان

پنیر گودا اضافه

یک اسلایس پنیر گودا
پنیر گودا اضافه
۶,۰۰۰ تومان

برگر اضافه

یک اسلایس برگر گوشت ۱۵۰ گرم
برگر اضافه
۲۵,۰۰۰ تومان

فیله اضافه

۶۰ گرم فیله مرغ
فیله اضافه
۱۶,۰۰۰ تومان

سس چیلی اضافه

سس چیلی یکنفره
سس چیلی اضافه
۵,۰۰۰ تومان