جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی متریَ

۹۱,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

۲۴ سانتی متریَ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا، کدو، بادمجان، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات

۲۴ سانتی متریَ

۸۰,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

۲۴ سانتی متریَ

۹۲,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک، سس تک نفره
چیکن برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چیکن

۲۴ سانتی متریَ

۹۰,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پنیر موزرارلا، پیاز کاراملایز، نان مک، سس تک نفره
ماشروم برگر

سینگل

۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ پیتزا بیف استیک، ۱/۴ پیتزا چیکن، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل

۳۳ سانتی متری

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا جاسمینه

پاستا پنه، گوشت استیک، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا جاسمینه

ساده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تنوری

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پاستا پپرونی

پاستا پنه، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا پپرونی

تنوری

۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساده

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پاستا تیاره

پاستا پنه، میگو، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا تیاره

تنوری

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساده

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا نلانتا

پاستا پنه، سینه مرغ، اسفناج، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا نلانتا

تنوری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساده

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا لیلیانا

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا لیلیانا

تنوری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساده

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پاستا ریکاردو

پاستا پنه، رست بیف، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا ریکاردو

ساده

۱۲۸,۰۰۰ تومان

تنوری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا سان رایس

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس قرمز
پاستا سان رایس
۹۶,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت و قارچ

۴۵۰ گرم، ۶ لایه پاستا ورقه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر ترکیبی
لازانیا گوشت و قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیترا سیر و استیک

خمیر پیتزا، گوشت استیک، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیترا سیر و استیک

۳۳ سانتی متری

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا ویژه

۳۳ سانتی متری

۱۶۳,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

۳۳ سانتی متری

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شریمپ

خمیر پیتزا، میگو، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا شریمپ

۳۳ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، قارچ، پپرونی، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا کالزونه

۳۳ سانتی متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

۳۳ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، سس مخصوص، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مکزیکی

۳۳ سانتی متری

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چیکن

۳۳ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی

۳۳ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ پیتزا بیف استیک، ۱/۴ پیتزا چیکن، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل

۳۳ سانتی متری

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سیسیلی

۳۳ سانتی متری

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا، گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا

۳۳ سانتی متری

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا، کدو، بادمجان، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات

۳۳ سانتی متری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

۳۳ سانتی متری

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۶۳,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر گودا، پیاز کاراملی، نان مک، سس تک نفره
رویال برگر

دوبل

۱۷۷,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۳۱,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
کلاسیک برگر

دوبل

۱۳۲,۰۰۰ تومان

سینگل

۸۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

دوبل

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پنیر موزرارلا، پیاز کاراملایز، نان مک، سس تک نفره
ماشروم برگر

دوبل

۱۵۷,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۱۱,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پیاز کاراملایز، سس اسموکی، نان مک، سس تک نفره
اسموکی برگر

دوبل

۱۵۷,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک، سس تک نفره
چیکن برگر

دوبل

۱۱۸,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تیکه فیله سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ فیله سوخاری
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استیک

۱۵۰ گرم مرغ، قارچ، پیاز، پنیر موزارلا، نان باگت ، سس تک نفره
ساندویچ چیکن استیک
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، پنیر موزارلا، نان باگت ، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ تنوری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر ترکیبی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

البا

فیله مرغ تنوری، پیاز، سس خامه، پنیر پیتزا، سس آلفردو
البا
۷۵,۰۰۰ تومان

اردور دیمارو

۶ عدد رول بادمجان، قارچ، سس سبزیجات، ، پنیر ترکیبی، سس آلفردو
اردور دیمارو
۳۷,۰۰۰ تومان

سوپ جو

شیر، خامه، جو پرک ءعصاره مرغ، مرغ ریش ریش شده، سبزیجات
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده ساده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

خمیر پیتزا ۲۴ سانتی متری، سس سیر، پنیر ترکیبی
نان سیر با پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی

۶ الی ۸ عدد قارچ کبابی، سس سبزیجات، پنیر پیتزا، ادویه
قارچ کبابی
۴۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

افس لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

افس سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

افس هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

افس استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

افس کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان