جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

خانه پیتزا (میرداماد)

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف یک نفره ( ۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزای آمریکایی, سس گوجه, گوشت گوساله ریش شده, پنیر, قارچ, پیاز, فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف یک نفره ( ۲۳ سانتی متری)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دو نفره ( ۲۶ سانتی متری)

خمیر پیتزای آمریکایی, سس گوجه, گوشت گوساله ریش شده, پنیر, قارچ, پیاز, فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف دو نفره ( ۲۶ سانتی متری)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده (۳۲ سانتیمتری)

خمیر پیتزای آمریکایی, سس گوجه, گوشت گوساله ریش شده, پنیر, قارچ, پیاز, فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف خانواده (۳۲ سانتیمتری)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانه پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، سوسیس ژاپنی، ژامبون مرغ، پنیر، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا مخصوص خانه پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، پپرونی، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سر آشپز

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر، گوشت استیکی، ژامبون گوشت، پیاز، فلفل دلمه ای رنگی، کنجد
پیتزا استیک

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۹۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کورن بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، گوشت کورن بیف طعم دار شده، پنیر، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای
پیتزا کورن بیف

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی ( دودی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مخصوص طعم دلر شده، سس طعم دار شده مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا اسموکی ( دودی)

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل

خمیر پیتزا آمریکایی، سس تند مخصوص، فلفل هالوپینو، گوشت استیکی، ژامبون گوشت، پیاز، کنجد، پنیر
پیتزا استیک و فلفل

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه تند مخصوص، پنیر، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیکی، ژامبون گوشت، زیتون سیاه، سس سیر مخصوص، سس پیتزا، سیر پنیر
پیتزا سیر و استیک

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، پنیر، فیله مرغ طعم داره شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مرغ باربیکیو

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، بادمجان، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، ذرت، پیاز، قارچ، زیتون سیاه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، گوشت تازه گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، فیله مرغ، پنیر، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، پنیر، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه مخصوص، پنیر، قارچ
پیتزا قارچ

یک نفره (۲۲ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا مارگاریتا، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا قارچ و گوشت
پیتزا چهارفصل

دو نفره (۲۶ سانتیمتری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

موزارلا برگر (ویژه خانه پیتزا)

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه، پنیر موزارلا، بیکن، قارچ، پیاز، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
موزارلا برگر (ویژه خانه پیتزا)
۷۹,۰۰۰ تومان

باربیکیو چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، سس باربیکیو، پنیر، قارچ ،گوجه، پیاز، گوجه کبابی طعم دار شده، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
باربیکیو چیز برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

بلوچیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، بلوچیز، پنیر گودا، پیاز کاراملی، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
بلوچیز برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر (دودی)

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، ژامبون مخصوص، پنیر، قارچ، پیاز، گوجه کبابی طعم دار شده، کاهو، خیار شور، نان گرد
اسموکی برگر (دودی)
۶۸,۰۰۰ تومان

برگر (مکزیکی)

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، فلفل هالوپینو، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
برگر (مکزیکی)
۶۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، پنیر گودا، ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

فیش برگر

فیله ماهی سوخاری شده، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
فیش برگر
۳۳,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰ گرم سینه مرغ، پنیر، ژامبون مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر معمولی (۱۵۰ گرمی)

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، پنیر گودا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر معمولی (۱۵۰ گرمی)
۶۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل (۳۰۰ گرمی)

۳۰۰ گرم گوشت گوساله تازه(۲ عدد همبرگر ۱۵۰ گرمی) ، پنیر گودا دوبل، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر دوبل (۳۰۰ گرمی)
۸۶,۰۰۰ تومان

برگر معمولی (۱۵۰ گرمی)

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
برگر معمولی (۱۵۰ گرمی)
۶۳,۰۰۰ تومان

برگر دوبل (۳۰۰ گرمی)

۳۰۰ گرم گوشت گوساله تازه (۲ عدد همبرگر ۱۵۰ گرمی)، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
برگر دوبل (۳۰۰ گرمی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم گوشت گوساله ریش شده, گوجه, خیارشور, پیاز, جعفری, فلفل دلمه , قارچ, پنیر, سس مخصوص , نان باگت
ساندویچ رست بیف
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه خانه پیتزا

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه ، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه خانه پیتزا
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه جوجه

۲۰۰ گرم فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه جوجه
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

یک عدد هات داگ، فلفل هالوپینو، کاهو، خیارشور، پنیر، قارچ، گوجه (یا پیاز و جعفری)
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، کاهو، سس، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی تنوری

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت دودی، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت دودی تنوری
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

۱۳۰ گرم ژامبون تنوری گوشت، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۱۳۰ گرم ژامبون تنوری مرغ، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

۶۵ گرم ژامبون گوشت، ۶۵ گرم ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، خیار شور،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ ارگانیک سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۶۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ ارگانیک سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۷۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه مرغ ارگانیک سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۱۰۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر گودا
دبل دان
۶۹,۰۰۰ تومان

زینگر

۲۰۰-۳۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد
زینگر

نرمال

۶۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۳۰۰-۲۵۰ گرم سیب زمینی
فیله استریپس
۷۴,۰۰۰ تومان

اکستریم میل

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر، سیب زمینی
اکستریم میل
۹۲,۰۰۰ تومان

برگر فیله مرغ اسموکی

۲۲۰-۳۰۰ گرم فیله مرغ، ژامبون، سس اسموکی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، نان
برگر فیله مرغ اسموکی
۶۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

۳۰۰-۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر و ژامبون تنوری

۳۰۰-۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی پنیر و ژامبون تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپایسی فرایز

۳۰۰-۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ادویه اسپایسی
سیب زمینی اسپایسی فرایز
۳۱,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، کره حیوانی، پنیر سرخ شده، مغز تخمه، سیر
نان سیر با پنیر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ تنوری با پنیر

۱۲-۱۵ عدد قارچ سوخاری، پنیر پیتزا
قارچ تنوری با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۸ تا ۲۵ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص خانه پیتزا

کاهو، ژامبون مرغ، گوجه، خیار، زیتون سیاه، ، سس مخصوص
سالاد مخصوص خانه پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۸۰ گرم فیله مرغ، زیتون، ذرت، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، ذرت، گوجه گیلاسی، سس سالاد
سالاد فصل
۴۳,۰۰۰ تومان

پنیر موزارلا (پنج تکه)

۵ تکه
پنیر موزارلا (پنج تکه)
۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده
چیکن پاپ کورن
۵۷,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۸عدد پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
۳۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

زیرو

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۵۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

ساده

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان