جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

خانه کنتاکی (احمدآباد)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰-۱۳۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

اسپایسی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری نرمال

نرمال

۱۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

با پنیر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نفره
چیکن استریپس
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی کاهو، نان باگت کنجد دار
ساندویچ فیله سوخاری

اسپایسی

۸۵,۰۰۰ تومان

نرمال با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

باکس ها

فامیلی باکس (یک نفره)

چهار عدد مرغ سوخاری، چهارعدد فیله استریپس، کیک پیتزا، بال تندوری، قارچ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
فامیلی باکس (یک نفره)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

فامیلی باکس (دو نفره)

۳ عدد اسلایدر گوشت، ۳ عدد اسلایدر مرغ، کیک پیتزا، بال تندوری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
فامیلی باکس (دو نفره)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی،۲۰گرم گوشت چرخ شده, قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر ...
پیتزا مخلوط
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ۱۵۰ گرم گوشت اسلایس شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پیراشکی (آمریکایی)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، پنیر پیتزا، ۴ اسلایس پنیر گودا، سس یک نفره
پیتزا پنیر (آمریکایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، ۸ تکه هات داگ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون سالامی، گوشت چرخ شده گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا تاکو (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۲۰۰ گرم گوشت استیک، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، کنجد، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا فیلادلفیا (ایتالیایی)
۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون سالامی، سس مخصوص پستو، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
   پیتزا پستو (ایتالیایی)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ شده، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس ...
پیتزا کالزونه (ایتالیایی)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

اسلایدر گوشت

یک ورق بیکن گوشت، یک ورق پنیر چدار، قارچ، ۲ لایه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی سرخ شده، سس باربیکیو، نان بروتچن
اسلایدر گوشت
۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

یک عدد فیله مرغ سوخاری، یک ورق بیکن بوقلمون، یک ورق پنیر چدار، یک عدد فیله مرغ گریل شده، نان بروتچن
اسلایدر مرغ
۱۰۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰-۱۳۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

با پنیر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
اسپایسی برگر

ساده

۹۳,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۸۷,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۶۰ گرمی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دو پنیر

۲۶۰ گرم برگر گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
دوبل برگر دو پنیر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

هات لاورز برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۳ اسلایس ژامبون پپرونی، پنیر گودا، سس سانتافه (تند)، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تند
هات لاورز برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ساده

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک ساده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

۱۵۰ گرم استیک گوساله، ۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک ویژه
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفر
ساندویچ گریل چیکن

ساده

۸۸,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، پنیر، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ اسلایس ژامبون مرغ، سس مرغی، قارچ، کاهو، گوجه، پنیر، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

۴ اسلایس ژامبون بوقلمون، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار،، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان مک
ساندویچ سوپریم
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی کاهو، نان باگت کنجد دار
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۵,۰۰۰ تومان

نرمال با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

تکه های نگینی مرغ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه خیارشور
ساندویچ چیکن فاهیتا
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۴ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون سرد

۴ اسلایس ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون سرد
۷۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری نرمال

نرمال

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۷۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نفره
چیکن استریپس
۱۲۹,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۶ عدد میگو سوخاری
میگو سوخاری
۷۹,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ پرس سیب زمینی سرخ...
سبد سوخاری
۱۷۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (اضافه)

یک عدد مرغ سوخاری به انتخاب مشتری
مرغ سوخاری (اضافه)
۴۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک تکه فیله مرغ سوخاری
فیله استریپس (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

منوی کودک

هپی میل ران مرغ

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ

۵ تکه ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس

۲ تکه فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل استریپس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل فان برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس یک نفره، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتر،...
هپی میل فان برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه

۶-۵ تکه فیله استریپس کوچک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل لقمه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

جعبه هپی میل

جعبه جایزه
جعبه هپی میل
۱۵,۰۰۰ تومان

عروسک هپی میل

عروسک جایزه
عروسک هپی میل
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

کیک بستنی

کیک با روکش شکلات و سس شکلات، یک اسلایس
کیک بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ تکه فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۷۳,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ تکه پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
۶۳,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۷۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتیمتری، سیر، کره، جعفری
نان سیر
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی حلقه ای سرخ شده با آرد سوخاری (یک نفره)
سیب زمینی سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

۳ ورقه پاستا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
لازانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمزان، زیتون سیاه، سس سزار
سالاد سزار
۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد شف

کاهو، تخم کتان، بی بی کورن، فیله مرغ طعم دار شده، نودل، زیتون، کاپاریس، پنیر لیقوان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص شف
سالاد شف
۹۶,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه

کاهو، خیار، ذرت، نخود فرنگی، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

لیموناد طبیعی

۰.۵ لیتر لیموناد طبیعی
لیموناد طبیعی
۴۵,۰۰۰ تومان

نکتار طبیعی

۰.۵ لیتر نکتار طبیعی
نکتار طبیعی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیموناد

۱۳,۳۰۰ تومان

انگور شیرازی

۱۳,۳۰۰ تومان

کاکتوس

۱۳,۳۰۰ تومان

بلوبری

۱۳,۳۰۰ تومان

سیب کیوی

۱۳,۳۰۰ تومان

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ پرتقال

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ پرتقال
۱۳,۳۰۰ تومان

ماء الشعیر قوطی هی دی کلاسیک

ماء الشعیر قوطی هی دی کلاسیک
۱۳,۶۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

لیمویی

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

موهیتو قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو قوطی
۱۳,۳۰۰ تومان

مخلفات اضافه

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن (اضافه)
۳,۵۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

یک ورق پنیر گودا
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تارتار (اضافه)

سس تارتار (یک نفره)
سس تارتار (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سس سوخاری (اضافه)

سس سوخاری (یک نفره)
سس سوخاری (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سس سالاد ویژه (اضافه)

سس سالاد (یک نفره)
سس سالاد ویژه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سس سالاد شف سزار (اضافه)

سس سالاد شف سزار (دو نفره)
سس سالاد شف سزار (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

سس فرانسوی (یک نفره)
سس فرانسوی (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (اضافه)

سس کچاپ (یک نفره)
سس کچاپ (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس تند (اضافه)

سس تند (یک نفره)
سس تند (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان