جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

خانه کنتاکی (چهارباغ عباسی)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ تنوری شده ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر

دوبل (۲۶۰ گرمی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر سینه مرغ ۱۰۰-۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

با پنیر

۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان باگت کنجد دار
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا فیلادلفیا استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا فیلادلفیا استیک (آمریکایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون سالامی۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، ...
پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی ۸۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون سالامی ۸۰%، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دل...
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پیراشکی (آمریکایی)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ اسلایس پنیر گودا، قارچ، سس یک نفره
پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ اسلایس پنیر گودا، سس یک نفره
پیتزا پنیر (آمریکایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۲۰۰ گرم گوشت استیک، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، کنجد، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی ۸۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون سالامی ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا...
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی ۸۰%، سس مخصوص پستو، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
   پیتزا پستو (ایتالیایی)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی ۸۰%، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا تاکو (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ تفت داده شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، ۸ تکه هات داگ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون سالامی ۸۰%، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای،...
پیتزا کالزونه (ایتالیایی)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۶۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۶۰ گرمی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر
۷۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دو پنیر

دو عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۶۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
دوبل برگر دو پنیر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
گریل چیکن برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر سینه مرغ ۱۰۰-۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

ساده

۷۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
اسپایسی برگر

ساده

۶۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۰,۰۰۰ تومان

پلاس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
پلاس برگر
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پلاس چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
پلاس چیز برگر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پلاس همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ عدد بال مرغ سوخاری
پلاس همبرگر
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پلاس چیکن برگر

یک عدد برگر سینه مرغ ۱۰۰-۱۳۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
پلاس چیکن برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۵ تکه فیله مرغ تفت داده شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۵ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، ۳ اسلایس ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ تنوری شده ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ گریل چیکن

با پنیر

۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات لاورز

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۳ اسلایس ژامبون پپرونی ۸۰%، پنیر گودا، سس سانتافه (تند)، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تند
ساندویچ هات لاورز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون ۸۰%، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان مک
ساندویچ سوپریم
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان باگت کنجد دار
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۸۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری با پنیر

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، پنیر گودا، نان باگت کنجد دار
 ساندویچ فیله سوخاری با پنیر
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

۴ اسلایس ژامبون بوقلمون ۸۰%، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، پنیر، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۴ اسلایس ژامبون مرغ ۸۰%، سس مرغی، قارچ، کاهو، گوجه، پنیر، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار،، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری
سینه مرغ سوخاری

نرمال (۷ تکه)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی (۷ تکه)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۷۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰-۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نفره
چیکن استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ پرس سیب زمینی سرخ...
سبد سوخاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (اضافه)

یک عدد مرغ سوخاری به انتخاب مشتری، دورچین: ۳۰-۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
مرغ سوخاری (اضافه)
۴۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۳۰-۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
فیله استریپس (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی میل ران مرغ

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نوشیدنی بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ
۹۱,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ

۵ تکه ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نوشیدنی بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ
۹۱,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس

۲ تکه فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نوشیدنی بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل استریپس
۹۱,۰۰۰ تومان

هپی میل فان برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس یک نفره، نوشیدنی بطری ۳۰۰ میلی لیتر...
هپی میل فان برگر
۹۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمزان، زیتون سیاه، سس سزار
سالاد سزار
۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد شف

کاهو، تخم کتان، بی بی کورن، فیله مرغ طعم دار شده، نودل، زیتون، کاپاریس، پنیر لیقوان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص شف
سالاد شف
۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، لوبیا، ژامبون مرغ ۸۰%، سس
سالاد ماکارونی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

۳ ورقه پاستا، گوشت گوساله چرخ کرده ۱۲۰ گرمی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
لازانیا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون سالامی، پنیر پیتزا، قارچ، سس یک نفره
میکس فرایز
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار، سس یک نفره
چیز فرایز
۶۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ تکه فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ تکه پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سیر، کره، جعفری
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سس سوخاری

سس سوخاری (یک نفره)
سس سوخاری
۴,۰۰۰ تومان

سس تارتار

سس تارتار (یک نفره)
سس تارتار
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان