جست‌وجو در اسنپ‌فود

بگیر و بپز

پیتزا اسپشیال مخصوص ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزاوگوشت چرخ شده و ذرت، دستور...
پیتزا اسپشیال مخصوص ایتالیایی 30 سانتیمتری (نیمه آماده)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون سالامی، سس مخصوص پستو، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره، دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حال...
پیتزا پستو ایتالیایی 30 سانتیمتری (نیمه آماده)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره، دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ...
پیتزا پپرونی ایتالیایی 30 سانتیمتری (نیمه آماده)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (ایتالیایی)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

۳۰ سانتیمتری

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون سالامی، سس مخصوص پستو، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پستو (ایتالیایی)

۳۰ سانتیمتری

۸۸,۰۰۰ تومان

۷۵ سانتیمتری

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، ۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا تاکو (ایتالیایی)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، ۸ تکه هات داگ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره.گوشت چرخ شده ...
پیتزا اسپشیال مخصوص (ایتالیایی)

۳۰ سانتیمتری

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری (کالزون)، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، زیتون سیا...
پیتزا کالزونه (ایتالیایی)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ۲۰۰ گرم استیک گوساله، زیتون سیاه، کنجد، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیت...
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم فیله گوساله اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری (کالزون)، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پیراشکی (آمریکایی)
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ اسلایس پنیر گودا، سس تک نفره
پیتزا پنیر (آمریکایی)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ اسلایس پنیر گودا، قارچ، سس تک نفره
پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۶۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ برگ پپرونی، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس تند، نان مک، سس تک نفره
همبرگر ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس تک نفره
همبرگر

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۶۰ گرمی)

۷۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل (۱۳۰ گرمی)

۵۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۶۰ گرمی)

۸۰,۰۰۰ تومان

گریل چیکن

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفر
گریل چیکن
۵۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۰۰-۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره
چیکن برگر

معمولی

۵۷,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۱,۰۰۰ تومان

با پنیر و قارچ

۶۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
قارچ برگر

معمولی

۶۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
اسپایسی برگر

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۵۹,۰۰۰ تومان

پلاس برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
پلاس برگر
۵۹,۵۰۰ تومان

پلاس چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
پلاس چیز برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

پلاس چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۰۰-۱۳۰ گرمی، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
پلاس چیکن برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

پلاس گریل چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
پلاس گریل چیکن برگر
۵۶,۰۰۰ تومان

پلاس قارچ برگر با پنیر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ عدد بال مرغ سوخاری. سس برگر، قارچ تفت داده، پنیر پیتزا، نان مک، سس تک نفره
پلاس قارچ برگر با پنیر
۶۴,۰۰۰ تومان

پلاس فیله سوخاری

۱۵۰ گرم سینه مرغ سوخاری شده، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
پلاس فیله سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات لاورز

یک عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرمی، ۳ اسلایس ژامبون پپرونی، پنیر گودا، سس سانتافه (تند)، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تک نفره
ساندویچ هات لاورز
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
ساندویچ سوپریم
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ فیله مرغ

۵ تکه فیله مرغ تفت داده شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۵ تکه فیله مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف پلاس

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف پلاس
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ استیک
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

۱۵۰ گرم استیک گوساله، ۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ استیک ویژه
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک پلاس

۱۵۰ گرم استیک گوساله، ۳ اسلایس ژامبون گوشت، ۳ عدد بال مرغ سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ استیک پلاس
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۳۹,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه پلاس

یک عدد هات داگ تنوری شده، ۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه پلاس
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ گریل چیکن

معمولی

۵۱,۰۰۰ تومان

با پنیر

۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۵۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری با پنیر

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، پنیر گودا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ فیله سوخاری با پنیر
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

۴ اسلایس ژامبون بوقلمون، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ اسلایس ژامبون مرغ، سس مرغی، قارچ، کاهو، گوجه، پنیر پیتزا، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

۱۴۰ گرم فیله مرغ تکه ای تفت داده شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ چیکن فاهیتا
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۴ اسلایس ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس تک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۵۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس تک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس تک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۰۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سه عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس تک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس تک نفره
چیکن استریپس
۶۹,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ پرس سیب زمینی سرخ...
سبد سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (اضافه)

یک عدد مرغ سوخاری به انتخاب مشتری، ۳۰-۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
مرغ سوخاری (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک تکه فیله مرغ سوخاری، ۳۰-۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
فیله استریپس (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

غذای کودک

هپی میل ران مرغ

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ

۵ تکه ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس

۲ تکه فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل استریپس
۵۵,۰۰۰ تومان

هپی میل فان برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس یک نفره، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتری...
هپی میل فان برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه

۶-۵ تکه فیله استریپس کوچک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، آبمیوه بطری ۳۰۰ میلی لیتری به انتخاب شما، جایزه کودک
هپی میل لقمه
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سس سالاد

سس سالاد
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

۳ ورقه پاستا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
لازانیا
۵۸,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۶ عدد میگو سوخاری
میگو سوخاری
۳۸,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ سوخاری

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ سوخاری
۴۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (ساده)

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده (ساده)
۳۲,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار، سس تک نفره
چیز فرایز
۳۰,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون سالامی، پنیر پیتزا، قارچ، سس تک نفره
میکس فرایز
۳۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری اسپایسی

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری اسپایسی
۴۲,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ تکه فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۴۱,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ تکه پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
۳۲,۰۰۰ تومان

سس تاتار

سس تاتار
۴,۰۰۰ تومان

سس سوخاری

سس سوخاری
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

نوشابه قوطی پپسی
۷,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون

نوشابه قوطی سون
۷,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی مکس

بدون قند
نوشابه قوطی پپسی مکس
۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

هلو

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

آب معدنی دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی دسانی
۳,۰۰۰ تومان