جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۴,۰۰۰ تومان

معمولی

۷۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۰۰ تا ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

معمولی

۹۲,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

معمولی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا دبل استاف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ تفت داده شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، ۸ تکه سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا دبل استاف ایتالیایی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری رول شده با مواد میانی ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، زیتو...
پیتزا کالزونه ایتالیایی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، گوشت چرخ ش...
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی
۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص پستو، سس یک نفره
پیتزا پستو ایتالیایی
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا تاکو ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پیراشکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پیراشکی آمریکایی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف آمریکایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیت...
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، قارچ، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، سس یک نفره
پیتزا پنیر آمریکایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر پلاس

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
برگر پلاس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

معمولی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
اسپایسی برگر

معمولی

۹۷,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل (۳۰۰ گرمی)

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر دوبل (300 گرمی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر سینگل (150 گرمی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل (۲۸۰ گرمی)

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر دوبل (280 گرمی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر هات لاورز

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۳ ورق ژامبون پپرونی، پنیر گودا، سس تند سانتافه، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تند
برگر هات لاورز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۰۰ تا ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

معمولی

۹۲,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۰۷,۰۰۰ تومان

برگر فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان مک
برگر فیله سوخاری

نرمال

۹۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۵,۰۰۰ تومان

برگر فیله سوخاری با پنیر

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، پنیر گودا، نان مک
برگر فیله سوخاری با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر فیله مرغ کبابی

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
برگر فیله مرغ کبابی
۹۲,۰۰۰ تومان

برگر سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان مک
برگر سوپریم
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۷۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۵ تکه فیله مرغ گریل شده، ۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۵۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ رست چیکن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۴ ورق ژامبون مرغ، سس مرغی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون

۴ ورق ژامبون بوقلمون، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۴ ورق ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۴۲,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ عدد مرغ سوخاری، ۲ عدد فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ پرس سیب زمینی سرخ...
سبد سوخاری
۲۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (اضافه)

یک عدد مرغ سوخاری، نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، دورچین: ۳۰ تا ۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
مرغ سوخاری (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک عدد فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۳۰ تا ۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
فیله استریپس (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی میل فان برگر (غذای کودک)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره، نوشابه قوطی ۳۰۰ م...
هپی میل فان برگر (غذای کودک)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هپی میل ران مرغ (غذای کودک)

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ (غذای کودک)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس (غذای کودک)

۲ عدد فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل استریپس (غذای کودک)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه (غذای کودک)

۶ عدد فیله استریپس کوچک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل لقمه (غذای کودک)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ (غذای کودک)

۶ عدد ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ (غذای کودک)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

۳ ورق لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
لازانیا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ناگت میگو

۶ عدد میگو سوخاری
ناگت میگو
۷۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۷۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۱,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ عدد بال سوخاری
بال سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ عدد فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۷۷,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ عدد پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
۶۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سیر، کره، جعفری
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شف (دو نفره)

کاهو، فیله مرغ طعم دار شده، تخم کتان، بی بی کورن، نودل، زیتون، کاپاریس، پنیر لیقوان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص شف
سالاد شف (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون سیاه، سس سزار، نان تست
سالاد سزار (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، ذرت، نخود فرنگی، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد فصل
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سینی پیرکس (اضافه)

یک عدد سینی پیرکس جهت سرو غذا
سینی پیرکس (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر ورقه ای
پنیر (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

نان کوچک (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان کوچک (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نان بزرگ (اضافه)

یک عدد نان برگر
نان بزرگ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

یک عدد سس یک نفره
سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس سوخاری (اضافه)

سس سوخاری (یک نفره)
سس سوخاری (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس تارتار (اضافه)

سس تارتار (یک نفره)
سس تارتار (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار (اضافه)

سس سزار ترکیب بالزامیک و پنیر پارمسان (یک نفره)
سس سالاد سزار (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد شف (اضافه)

سس شف ترکیب روغن زیتون و سبزیجات (یک نفره)
سس سالاد شف (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

بلوبری

۱۷,۵۰۰ تومان

کاکتوس

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب کیوی

ناموجود

موهیتو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان