جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص دانیال

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، سوسیس بلغاری، ۲ ورق ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، ج...
ساندویچ مخصوص دانیال
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر مخصوص آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس بلغاری، کالباس، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پ...
پیتزا سوپر مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگرمخصوص با ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
همبرگرمخصوص با ژامبون
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ و ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ و ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر مخصوص آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس بلغاری، کالباس، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پ...
پیتزا سوپر مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کالباس، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا زبان آمریکایی (یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فیله مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کوکتل، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا سوسیس آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کوکتل، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل قرمز، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس پپرونی، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و ژامبون آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا ژامبون آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، سس مایونز، چیپس ورقه ای، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، جعفری، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده گوشت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مخصوص پیده ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا پیده گوشت آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مخصوص پیده ۲۲ سانتی متری، زبان گوساله، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، چیپس ورقه ای
پیتزا پیده زبان آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده مرغ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مخصوص پیده ۲۲ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا پیده مرغ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگرمخصوص با ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
همبرگرمخصوص با ژامبون
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ژامبون با بلغاری

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
همبرگر ژامبون با بلغاری
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، ج...
رویال برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
دوبل برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
دوبل برگر با پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
دوبل برگر با پنیر و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
چیز برگر با ژامبون
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ و ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ و ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با ژامبون

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، قارچ، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
قارچ برگر با ژامبون
۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم مغز فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
چیکن برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص دانیال

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، سوسیس بلغاری، ۲ ورق ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، ج...
ساندویچ مخصوص دانیال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون با قارچ

ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
ساندویچ چیز ژامبون با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون با بلغاری

سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
ساندویچ چیز ژامبون با بلغاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان گرد
ساندویچ چیز ژامبون
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر و قارچ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر و قارچ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با ژامبون

۲ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ با ژامبون
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ بلغاری با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر و قارچ

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ بلغاری با پنیر و قارچ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با ژامبون

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، یک ورق ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ بلغاری با ژامبون
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

۱۳۰ گرم مغز گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
 ساندویچ مغز
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ پنیر

۱۳۰ گرم مغز گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز با قارچ پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ

۱۳۰ گرم مغز گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز با قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۳۰ گرم زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با زبان

۱۳۰ گرم مغز و زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز با زبان
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با پنیر و قارچ

۱۳۰ گرم مغز و زبان گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان با پنیر و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با پنیر و قارچ

۱۳۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان با پنیر و قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

۲ عدد کوکتل، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس سیب زمینی، جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی

فیله سوخاری ۴ تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، خیارشور
فیله سوخاری 4 تکه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ تکه ناگت مرغ، گوجه، خیارشور
ناگت مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد دانیال

خیار، گوجه، نخود فرنگی، چیپس سیب زمینی، خیارشور (یک نفره)
سالاد دانیال
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، کالباس، گوجه، خیارشور، نخودفرنگی (یک نفره)
سالاد ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ خامه

جو، خامه، سیب زمینی،هویج اشکنه (یک نفره)
سوپ خامه
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس (اضافه)

یک عدد سس شرکتی (یک نفره)
سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

۵۰ گرم پنیر پیتزا
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان