جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

دانیال ستاره شهر (فودکورت ستاره باران)

پر‌طرفدارها

بشقاب ویژه دانیال

فیله گوشت تکه ای، فیله مرغ تکه ای، سوسیس هات داگ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، ژامبون، نان باگت
بشقاب ویژه دانیال
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

زینک پلاس

۲ عدد برگر گوشت گوساله تازه، فیله مرغ، پنیر موزارلا، ژامبون، پنیر گودا، پنیر پستو، سوسیس بلغاری، ادویه مخصوص، سس مخصوص دانیال
زینک پلاس
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

زینک پلاس

۲ عدد برگر گوشت گوساله تازه، فیله مرغ، پنیر موزارلا، ژامبون، پنیر گودا، پنیر پستو، سوسیس بلغاری، ادویه مخصوص، سس مخصوص دانیال
زینک پلاس
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ژامبون (دوبل-گرم)

ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر ژامبون (دوبل-گرم)
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

کمبو ۴

پچ مرغ و قارچ، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 4
۲۰
۱۰۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ تومان

کمبو ۳

همبرگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 3
۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

کمبو ۲

چیز برگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 2
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

کمبو ۱

فول چیز برگر دانیال، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 1
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

بشقاب ویژه دانیال

فیله گوشت تکه ای، فیله مرغ تکه ای، سوسیس هات داگ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، ژامبون، نان باگت
بشقاب ویژه دانیال
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

سوسیس هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر هات داگ
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

سوسیس هات داگ تند، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ چیلی هات داگ
۲۰
۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوپر کوکتل

سوسیس کوکتل، ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر کوکتل
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر بلغاری
۲۰
۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوپر سوسیس

سوسیس بلغاری، سوسیس کوکتل، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر سوسیس
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ پچ مرغ و قارچ

فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ پچ مرغ و قارچ
۲۰
۶۹,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ تومان

زینک برگر

برگر گوشت گوساله تازه، فیله مرغ، پنیر موزارلا، ژامبون، پنیر گودا، پنیر پستو، سوسیس بلغاری، ادویه مخصوص، سس مخصوص دانیال
زینک برگر
۲۰
۷۷,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه دانیال (میکس)

فیله گوشت، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر ویژه دانیال (میکس)
۲۰
۷۷,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰ تومان

ساندویچ چیکن رست بیف

فیله گوشت، قارچ، فیله مرغ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ چیکن رست بیف
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت تازه گوساله، کاهو، جعفری، سس مخصوص
همبرگر
۲۰
۶۱,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ تومان

چیکن برگر

چهار عدد فیله مرغ اسلایس شده، پنیر گودا، کاو، جعفری، سس مخصوص
چیکن برگر
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت تازه گوساله، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
چیز برگر
۲۰
۶۳,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت تازه گوساله، قارچ، ژامبون، کاهو، جعفری، سس مخصوص
قارچ برگر
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

فول چیز برگر

برگر گوشت تازه گوساله، پنیر موزارلا، قارچ، ژامبون، کاهو، جعفری، چیپس، سس مخصوص
فول چیز برگر
۲۰
۶۹,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت تازه گوساله، سوسیس بلغاری، ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، چیپس، سس مخصوص
رویال برگر
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر گوشت، فیله مرغ، قارچ، سوسیس بلغاری، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، چیپس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
غول برگر
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد گوشت گوساله، دو عدد پنیر گودا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۲۰
۸۳,۰۰۰ ۶۶,۴۰۰ تومان

کمبو ۵

سوپر سوسیس، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 5
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

سوخاری

استریپس ۴ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
استریپس 4 تیکه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

استریپس ۳ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
استریپس 3 تیکه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سبد خانواده

۱۵ تیکه سوخاری با دو عدد سالاد کلم و دو عدد سس مخصوص
سبد خانواده
۲۸۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی

کنتاکی ۲ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
کنتاکی 2 تیکه
۹۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۳ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
کنتاکی 3 تیکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۵ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
کنتاکی 5 تیکه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۷ تیکه

یک عدد سالاد کلم و سس مخصوص
کنتاکی 7 تیکه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

زینک پلاس

۲ عدد برگر گوشت گوساله تازه، فیله مرغ، پنیر موزارلا، ژامبون، پنیر گودا، پنیر پستو، سوسیس بلغاری، ادویه مخصوص، سس مخصوص دانیال
زینک پلاس
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

زینک برگر

برگر گوشت گوساله تازه، فیله مرغ، پنیر موزارلا، ژامبون، پنیر گودا، پنیر پستو، سوسیس بلغاری، ادویه مخصوص، سس مخصوص دانیال
زینک برگر
۲۰
۷۷,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد گوشت گوساله، دو عدد پنیر گودا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۲۰
۸۳,۰۰۰ ۶۶,۴۰۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر گوشت، فیله مرغ، قارچ، سوسیس بلغاری، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، چیپس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
غول برگر
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت تازه گوساله، سوسیس بلغاری، ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، چیپس، سس مخصوص
رویال برگر
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

فول چیز برگر

برگر گوشت تازه گوساله، پنیر موزارلا، قارچ، ژامبون، کاهو، جعفری، چیپس، سس مخصوص
فول چیز برگر
۲۰
۶۹,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت تازه گوساله، قارچ، ژامبون، کاهو، جعفری، سس مخصوص
قارچ برگر
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت تازه گوساله، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
چیز برگر
۲۰
۶۳,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

چیکن برگر

چهار عدد فیله مرغ اسلایس شده، پنیر گودا، کاو، جعفری، سس مخصوص
چیکن برگر
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت تازه گوساله، کاهو، جعفری، سس مخصوص
همبرگر
۲۰
۶۱,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن رست بیف

فیله گوشت، قارچ، فیله مرغ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ چیکن رست بیف
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه دانیال (میکس)

فیله گوشت، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر ویژه دانیال (میکس)
۲۰
۷۷,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰ تومان

ساندویچ پچ مرغ و قارچ

فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ پچ مرغ و قارچ
۲۰
۶۹,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ژامبون (دوبل-گرم)

ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر ژامبون (دوبل-گرم)
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر سوسیس

سوسیس بلغاری، سوسیس کوکتل، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر سوسیس
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوپر بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر بلغاری
۲۰
۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوپر کوکتل

سوسیس کوکتل، ژامبون، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر کوکتل
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

سوسیس هات داگ تند، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ چیلی هات داگ
۲۰
۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

سوسیس هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ سوپر هات داگ
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بشقاب ویژه دانیال

فیله گوشت تکه ای، فیله مرغ تکه ای، سوسیس هات داگ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، ژامبون، نان باگت
بشقاب ویژه دانیال
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

کمبو

کمبو ۱

فول چیز برگر دانیال، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 1
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

کمبو ۲

چیز برگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 2
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

کمبو ۳

همبرگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 3
۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

کمبو ۴

پچ مرغ و قارچ، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 4
۲۰
۱۰۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ تومان

کمبو ۵

سوپر سوسیس، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
کمبو 5
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی پنیری VIP

سیب زمینی پنیری VIP
۶۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری L

سیب زمینی پنیری L
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری XL

سیب زمینی پنیری XL
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۶۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان