جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ (گوساله)

۱۹۰ گرم راسته گوساله، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب برگ (گوساله)
۵۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم راسته گوساله، ۱۲۰ گرم کباب کوبیده، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب سلطانی
۵۱,۷۰۰ تومان

چلو کباب ترش شمال

۱۶۰ گرم راسته گوساله و مخلفات، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب ترش شمال
۵۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۵۰ گرم کباب کوبیده، ۲۲۰ گرم جوجه، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب وزیری
۴۱,۴۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم راسته گوساله، ۱۰۰ گرم سینه جوجه، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب بختیاری
۳۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۸۰ گرم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب لقمه
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱۵۰ گرم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب کوبیده
۲۷,۶۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

۲۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفند، ۵۰ گرم گوشت سینه مرغ، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب لقمه نگینی
۳۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

۷۰۰ گرم جوجه کبابی کامل، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۴۱,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۵۰ گرم سینه مرغ، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۵,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۰۰ گرم جوجه، مخلفات، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب ترش
۲۹,۹۰۰ تومان

چلو کره

برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب ترش

۲۰۰ گرم جوجه، مخلفات
خوراک جوجه کباب ترش
۲۷,۶۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

خوراک کباب برگ گوساله
۲۸,۷۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۲۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفند، ۵۰ گرم گوشت سینه مرغ
خوراک کباب نگینی
۲۵,۳۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۱۶۰ گرم راسته گوساله، مخلفات، دورچین
خوراک کباب ترش
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم راسته گوساله، ۱۰۰ گرم سینه جوجه، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۲۸,۷۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۵۰ گرم کباب کوبیده، ۲۲۰ گرم جوجه، دورچین
خوراک کباب وزیری
۲۶,۴۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین، سس مخصوص
شنیسل مرغ
۲۸,۷۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۸۰ گرم گوشت مخلوط، دورچین
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱۵۰ گرم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی
خوراک کباب کوبیده
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب
۲۱,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم جوجه با استخوان، دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۳۵,۶۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، دورچین
خوراک مرغ
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین
خوراک ماهی
۳۰,۲۰۰ تومان

کوفته تبریزی

۲ عدد کوفته
کوفته تبریزی
۱۹,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۲۰,۷۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو ماهی قزل آلا
۳۲,۲۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۹,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

۱۰۰ گرم گوشت تکه گوساله، برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
لوبیا پلو با گوشت
۲۰,۷۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۱۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۴۰۰ تومان

دوغ

دوغ

بطری

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵,۵۰۰ تومان