جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص دستپخت

یک سیخ کباب مخصوص رولتی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی میکس گوشت راسته گوساله و سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سر...
چلو کباب مخصوص دستپخت
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

یک سیخ کباب فیله گوساله حلزونی ۱۸۰-۱۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی
چلو فیله کباب
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب برگ سلطانی
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی
چلو کباب برگ

ممتاز (۱۹۰-۲۰۰ گرمی)

۴۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۲۰-۱۳۰ گرمی)

۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰-۲۸۰ گرمی میکس کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب بختیاری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب دورو میکس کباب کوبیده ۱۵۰-۱۶۰ گرمی و جوجه کباب ۵۰-۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ...
چلو کباب وزیری
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی و ۵۰-۶۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره...
چلو کباب لقمه نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل ...
چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰-۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلف...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب ویژه

سینه (۲۷۰-۲۸۰ گرمی)

۲۳,۰۰۰ تومان

ران (۳۰۰-۳۱۰ گرمی)

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (کامل)

۸۵۰-۹۰۰ گرم مرغ زعفرانی کامل با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان (کامل)
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک کباب برگ

معمولی (۱۲۰-۱۳۰ گرمی)

۳۴,۵۰۰ تومان

ممتاز (۱۹۰-۲۰۰ گرمی)

۳۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سی...
خوراک کباب برگ سلطانی
۴۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰-۲۸۰ گرمی میکس کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سر...
خوراک کباب بختیاری
۳۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب دورو میکس کباب کوبیده ۱۵۰-۱۶۰ گرمی و جوجه کباب ۵۰-۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعف...
خوراک کباب وزیری
۲۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی و ۵۰-۶۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، خیار...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته...
خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۲۴,۵۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

یک سیخ کباب فیله گوساله حلزونی ۱۸۰-۱۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک فیله کباب
۴۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰-۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بس...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص دستپخت

یک سیخ کباب مخصوص رولتی ۲۰۰-۲۱۰ گرمی میکس گوشت راسته گوساله و سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جع...
خوراک کباب مخصوص دستپخت
۳۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص

ران (۳۰۰-۳۱۰ گرمی)

۲۴,۵۰۰ تومان

سینه (۲۷۰-۲۸۰ گرمی)

۲۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ویژه)

۸۵۰-۹۰۰ گرم مرغ زعفرانی کامل با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان (ویژه)
۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه مخصوص

نصف یک مرغ کامل (۴۰۰-۴۵۰ گرم سرخ شده)، رب انار، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
 خوراک اکبر جوجه مخصوص
۲۶,۵۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰-۳۱۰ گرم سینه مرغ شنیسلی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
شنیسل مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۳۰۰-۳۱۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۰۰-۳۱۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز و جعفری، ۲-۳ بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۳۲,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۳۰۰-۳۱۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۲۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۳۰۰-۳۱۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه مخصوص

نصف یک مرغ کامل (۴۰۰-۴۵۰ گرم سرخ شده)، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۳۰۰-۳۱۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۵۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی گدوک

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گدوک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۷,۰۰۰ تومان