جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا قارچ و سوسیس

سایز ۲۶ سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و سوسیس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیک فیلاتو

سایز ۲۶ سینه مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا چیک فیلاتو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی بزرگ

سایز۳۰ سوسیس، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا نوستالژی بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا میت چاپ بزرگ

سایز۳۰ گوشت طعم دار شده چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا میت چاپ بزرگ
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میت فیلاتو بزرگ

سایز۳۰ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه سایز۳۰
پیتزا میت فیلاتو بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی بزرگ

سایز۳۰ سوسیس، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا نوستالژی بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک بزرگ

سایز۳۰ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سس سیر خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا سیر و استیک بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیک فیلاتو بزرگ

سایز۳۰ سینه مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا چیک فیلاتو بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

سایز۳۰ گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

سایز۳۰ پپرونی، هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا پپرونی بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط بزرگ

سایز۳۰ - ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هاتداگ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا مخلوط بزرگ
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس بزرگ

سایز۳۰ سوسیس ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس بزرگ
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا میت چاپ

سایز ۲۶ گوشت طعم دار شده چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا میت چاپ
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا میت فیلاتو

سایز ۲۶ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا میت فیلاتو
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سایز ۲۶ گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سایز ۲۶ پپرونی، هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سایز ۲۶ - ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هاتداگ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کودکان و گیاهی

پیتزا وجتریانا بزرگ

قارچ، زیتون، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، کدو، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا وجتریانا بزرگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد طبیعت

کاهو، گوجه ، خیار، فلفل دلمه، زیتون، هویج و... همراه با سس مخصوص
سالاد طبیعت
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو بالزامیک

کاهو، گردو، گوجه ، زیتون، سس مخصوص
سالاد کاهو بالزامیک
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ طعم دار شده، زیتون ، پنیر پارمسان، کاهو، گوجه ، نان کروتن، سس سزار
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، کشمش، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل تکنفره

کاهو،خیار،هویج،گوجه
سالاد فصل تکنفره
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکایی (دو نفره)

پیتزا میت چاپ بزرگ

سایز۳۰ گوشت طعم دار شده چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا میت چاپ بزرگ
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میت فیلاتو بزرگ

سایز۳۰ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه سایز۳۰
پیتزا میت فیلاتو بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی بزرگ

سایز۳۰ سوسیس، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا نوستالژی بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک بزرگ

سایز۳۰ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سس سیر خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا سیر و استیک بزرگ
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیک فیلاتو بزرگ

سایز۳۰ سینه مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا چیک فیلاتو بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

سایز۳۰ گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

سایز۳۰ پپرونی، هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا پپرونی بزرگ
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط بزرگ

سایز۳۰ - ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هاتداگ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا مخلوط بزرگ
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس بزرگ

سایز۳۰ سوسیس ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه خمیر مخصوص دکتر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس بزرگ
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا امریکایی (تک نفره)

پیتزا میت چاپ

سایز ۲۶ گوشت طعم دار شده چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا میت چاپ
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا میت فیلاتو

سایز ۲۶ مغز راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا میت فیلاتو
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا چیک فیلاتو

سایز ۲۶ سینه مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا چیک فیلاتو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سایز ۲۶ گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سایز ۲۶ پپرونی، هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سایز ۲۶ - ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هاتداگ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

سایز ۲۶ سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و سوسیس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه سون آپ

نوشابه سون آپ
نوشابه سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر لیمو

دلستر لیمو
دلستر لیمو
۱۰,۳۰۰ تومان

دلستر استوایی

دلستر استوایی
دلستر استوایی
۱۰,۳۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

سایر موارد

سس کچاپ تک نفره

سس کچاپ تک نفره
سس کچاپ تک نفره
۳,۵۰۰ تومان

کارد و چنگال اضافه

کارد و چنگال اضافه
کارد و چنگال اضافه
۲,۵۰۰ تومان