جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

دیزی بیرون بر پاشا (فرامرز عباسی)

پر‌طرفدارها

دیزی یک نفره (سفره کامل)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی بدون استخوان خرید روز ، ظرف سفالی مخصوص دیزی، نان تازه، نان خشک، ترشی، پیاز، سبزی، دوغ، کاسه، قاشق، گوشت کوب، ...
دیزی یک نفره (سفره کامل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دیزی دو نفره (سفره کامل)

۱۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی با استخوان ، ظرف مخصوص دیزی، دورچین : نان تازه، نان خشک، ترشی، پیاز، یک بسته سبزی خوردن، دوغ، کاسه، قاش...
دیزی دو نفره (سفره کامل)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

دیزی سه نفره (سفره کامل)

۲۵۰ گرم گوشت ماهیچه قلم ظرف سفالی سبزی خوردن تازه، دوغ، نان خشک، نان تازه، ترشی، پیاز، قاشق، گوشت کوب، سفره،
دیزی سه نفره (سفره کامل)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دیزی

دیزی مخصوص یک نفره

۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت ماهیچه قلم به همراه ظرف سفالی و مخلفات کامل شامل نان تازه، نان خشک، سبزی، ترشی، پیاز، دوغ لیوانی، کاسه گوشتک...
دیزی مخصوص یک نفره
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دیزی یک نفره مخصوص(بدون مخلفات)

۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت ماهیچه قلم با ظرف سفالی
دیزی یک نفره مخصوص(بدون مخلفات)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دیزی یک نفره (سفره کامل)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی بدون استخوان خرید روز ، ظرف سفالی مخصوص دیزی، نان تازه، نان خشک، ترشی، پیاز، سبزی، دوغ، کاسه، قاشق، گوشت کوب، ...
دیزی یک نفره (سفره کامل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دیزی یک نفره (بدون مخلفات)

۸۰ گرم گوشت بدون استخوان، به همراه ظرف سفالی
دیزی یک نفره (بدون مخلفات)
۹۵,۰۰۰ تومان

دیزی سه نفره (سفره کامل)

۲۵۰ گرم گوشت ماهیچه قلم ظرف سفالی سبزی خوردن تازه، دوغ، نان خشک، نان تازه، ترشی، پیاز، قاشق، گوشت کوب، سفره،
دیزی سه نفره (سفره کامل)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دیزی سه نفره (بدون مخلفات)

۲۵۰ گرم گوشت ماهیچه قلم > ظرف سفالی بسته بندی شده
دیزی سه نفره (بدون مخلفات)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

دیزی دو نفره (سفره کامل)

۱۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی با استخوان ، ظرف مخصوص دیزی، دورچین : نان تازه، نان خشک، ترشی، پیاز، یک بسته سبزی خوردن، دوغ، کاسه، قاش...
دیزی دو نفره (سفره کامل)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

دیزی دو نفره (بدون مخلفات)

۱۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی با استخوان خرید روز، همراه ظرف سفالی
دیزی دو نفره (بدون مخلفات)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون شور

شرکتی (یک نفره)
زیتون شور
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

شرکتی (یک نفره)
ترشی سیر
۱۲,۰۰۰ تومان

نان خشک

یک بسته نان خشک (یک نفره)
نان خشک
۳,۰۰۰ تومان

نان تازه

یک بسته نان تازه (یک نفره)
نان تازه
۳,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

شرکتی (یک نفره)
سیر ترشی
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

۲۲۰میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

میرندا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۹,۰۰۰ تومان