جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

دیگ و دلبر (کریم خان)

پر‌طرفدارها

لوبیا پلو در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، ته دیگ نان
لوبیا پلو در ظرف ماکروفری
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر
۱۰
۱۱۱,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰ تومان

ماکارونی در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۴۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ته دیگ سیب زمینی
ماکارونی در ظرف ماکروفری
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

منوی دریایی

چلو ماهی قزل الا

۵۰۰ گرم ماهی قزل الا به همراه ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل الا
۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل الا

۵۰۰ گرم ماهی قزل الا به همراه دورچین
خوراک ماهی قزل الا
۱۰
۱۲۳,۰۰۰ ۱۱۰,۷۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه سرخ شده ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس انار
چلو اکبر جوجه
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

عدس پلو قابلمه دیگ و دلبر

۳۵۰ گرم برنج ایرانی به همراه گوشت چرخکرده و کشمش و پیاز داغ
عدس پلو قابلمه دیگ و دلبر
۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

عدس پلو با ظرف ماکروفری

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوشت چرخ کرده خرما، کشمش، پیاز داغ
عدس پلو با ظرف ماکروفری
۱۰
۱۰۴,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

ماکارونی در دیگ دلبر

گوشت چرخ کرده، ۴۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ته دیگ سیب زمینی
ماکارونی در دیگ دلبر
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

ماکارونی در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۴۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ته دیگ سیب زمینی
ماکارونی در ظرف ماکروفری
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب دیگی در دیگ دلبر

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ، گوجه، سیب زمینی
چلو کباب دیگی در دیگ دلبر
۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

چلو کباب دیگی در ظرف ماکروفری

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، گوجه، سیب زمینی
چلو کباب دیگی در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر
۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر
۱۰
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم سینه مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر
۱۰
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم سینه مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

لوبیا پلو در دیگ دلبر

۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی و گوشت چرخ‌کرده به همراه ته دیگ نان
لوبیا پلو در دیگ دلبر
۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

لوبیا پلو در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، ته دیگ نان
لوبیا پلو در ظرف ماکروفری
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ به همراه زرشک
ته چین مرغ
۱۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی (نصف مرغ)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلوکباب نگینی با ظرف ماکروفری

۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی، ۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله به همراه تکه های جوجه
چلوکباب نگینی با ظرف ماکروفری
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی در دیگ دلبر

۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی، ۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله به همراه تکه های جوجه
چلو کباب نگینی در دیگ دلبر
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلوکباب وزیری در ظرف ماکروفری

یک سیخ جوجه زعفرانی و یک سیخ لقمه و ۳۵۰ گرم برنج به همراه گوجه و فلفل کبابی و ته چین
چلوکباب وزیری در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

چلو جوجه کباب در دیگ دلبر

یک سیخ جوجه‌کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب در دیگ دلبر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب در ظرف ماکروفری

یک سیخ جوجه‌کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه در دیگ دلبر

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی، برنج اعلای ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه در دیگ دلبر
۱۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ تومان

چلو کباب لقمه در ظرف ماکروفری

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی، برنج اعلای ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۲۳,۰۰۰ ۱۱۰,۷۰۰ تومان

خوراک

خوراک اکبر جوجه

نصف مرغ سرخ شده ۵۰۰ گرمی، سس انار، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، ترشی کلم، ته چین
خوراک اکبر جوجه
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی (نصف مرغ)، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، ترشی کلم، ته چین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، تکه های جوجه، دورچین
خوراک کباب نگینی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه زعفرانی، یک سیخ لقمه، به همراه گوجه، فلفل کبابی، ته چین، دورچین
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۸,۷۰۰ تومان

خوراک کباب دیگی (در ظرف ماکروفری)

۱۸۰ گرم کباب دیگی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه، سیب زمینی سرخ کرده، نصف نان لواش
خوراک کباب دیگی (در ظرف ماکروفری)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (در ظرف ماکروفری)

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی ، گوجه کبابی و ته‌چین
خوراک کباب لقمه (در ظرف ماکروفری)
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (در ظرف ماکروفری)

یک سیخ جوجه کباب، گوجه، فلفل کبابی، دورچین
خوراک جوجه کباب (در ظرف ماکروفری)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ران (در ظرف ماکروفری)

۴۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ته چین، سیب زمینی سرخ کرده، نصف نان لواش
خوراک مرغ ران (در ظرف ماکروفری)
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ سینه (در ظرف ماکروفری)

۴۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ته چین، سیب زمینی سرخ کرده, نصف نان لواش
خوراک مرغ سینه (در ظرف ماکروفری)
۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر
۱۰
۱۱۱,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قورمه سبزی در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی در دیگ دلبر
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قیمه سیب زمینی در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۰۱,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان در دیگ دلبر
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قیمه بادمجان در ظرف ماکروفری
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت
خورشت قورمه سبزی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

۱۸۰ گرم ماست خیار
ماست و خیار
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۵۰ گرم سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۸۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمویی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی لیمویی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان