جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه ران مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه ران همراه با دورچین‌ کامل شامل: ترشی، قارچ‌کبابی، فلفل کبابی، هویج، پیاز و سماق یا جعفری، لیمو تازه، گوجه، سوپ جو، ته...
چلو جوجه ران مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

دیس درباری دیگ و دیگچه

یک سیخ کوبیده مخصوص، یک سیخ جوجه کباب مخصوص، یک سیخ جوجه کباب نگینی، دو پرس برنج، دورچین کامل، نوشابه خانواده
دیس درباری دیگ و دیگچه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی، دورچین روز شامل:قارچ‌کبابی، فلفل کبابی،...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی، دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سم...
چلو کباب لقمه
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته ...
چلو کباب میکس
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی،دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو...
چلو جوجه کباب

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۴۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی، دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو ...
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

۲۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان طعم داردورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،ته دیگ قالبی،سوپ...
چلو جوجه کباب (ران)
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۱۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی، سیب زمینی، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی، دورچین روزشامل:سیب...
چلو کباب تابه ای
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی ته چین دار قالبی طارم هاشمی
چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روزدورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فل...
خوراک کباب کوبیده
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان، دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،ته دیگ قالبی...
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۴۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،سوپ جو،گوجه
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

۲۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان طعم دارد دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،سوپ جو،گوجه
خوراک جوجه کباب (ران)
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی مخصوص

یک سیخ ۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ۸۰ گرم سینه مرغدورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج...
خوراک کباب نگینی مخصوص
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ ۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندیدورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،سوپ جو،گوجه
خوراک کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ ۱۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، یک سیخ ۱۸۰ گرم جوجه کبابدورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل ک...
خوراک کباب میکس
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۱۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی، سیب زمینی، ادویه، دورچین روزسیب زمینی،فلفل کبابی،گوجه
خوراک کباب تابه ای
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده در سس مخصوص، دورچین روزسیب زمینی،سس مرغ،فلفل،لیمو تازه
خوراک مرغ (ران)
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، سیر ترشی خانگی،دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،سوپ ج...
خوراک ماهی قزل آلا
۵۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ مخصوص

یک تکه سینه مرغ، سیب زمینی سرخ شده،دورچین روزشامل:قارچ کبابی،ترشی،پیاز و سماق یا جعفری،لیمو تازه،فلفل کبابی،هویج،سوپ جو
شنیسل مرغ مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

لقمه پیچ

لقمه پیچ جوجه

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرم، بادمجان کبابی، گوجه، سماق، لقمه شده در نان لواش،لیمو تازه و پیاز
لقمه پیچ جوجه
۳۲,۰۰۰ تومان

لقمه پیچ کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، بادمجان کبابی، گوجه، سماق، لقمه شده در نان لواش،لیمو تازهو پیاز
لقمه پیچ کوبیده
۳۴,۰۰۰ تومان

لقمه پیچ میکس

یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرم، بادمجان کبابی، گوجه، سماق،لقمه شده در نان لواش،لیمو تاز و پیاز
لقمه پیچ میکس
۴۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کاری پلو (غذای اصیل تهران)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سینه مرغ، سیب زمینی، نخود فرنگی، ادویه مخصوص کاری، دورچین روز
کاری پلو (غذای اصیل تهران)
۳۸,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم ران کامل مرغ، زعفران، زرشک، ۳۵۰ گرم ته چین قالبی ته دیگی با برنج ایرانی، دورچین روز
ته چین مرغ
۴۳,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ مخصوص

ران کامل مرغ تازه، زعفران، زرشک، بادمجان، مخلوط آب مرغ با برنج
ته چین مرغ مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سس مخصوص، ۳۵۰ گرم زرشک پلو قالبی ته دیگی با برنج ایرانی، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ (ران)
۴۶,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، سیر ترشی خانگی، ۳۵۰ گرم سبزی پلو قالبی ته دیگی با برنج ایرانی، دورچین روز
سبزی پلو با ماهی
۶۰,۰۰۰ تومان

استامبولی

۳۵۰ گرم استامبولی قالبی ته دیگی با برنج ایرانی، دورچین روز
استامبولی
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی قالبی ته دیگی، سوپ
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، برنج ایرانی قالبی ته دیگی، سوپ
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، برنج ایرانی قالبی ته دیگی، سوپ
چلو خورشت قیمه بادمجان
۴۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سبزی معطر، کرفس
چلو خورشت کرفس
۴۴,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سبزی معطر، کرفس
خورشت کرفس (اضافه)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو با مرغ تکه ای تازه
سوپ
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده محلی

ماست ساده محلی یکنفره
ماست ساده محلی
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار یکنفره
ماست و خیار
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان

ماست، بادمجان، سیر
ماست و بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

سیر ترشی خانگی

سیر ترشی خانگی یکنفره
سیر ترشی خانگی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان