جست‌وجو در اسنپ‌فود

پاستا

پاستا گامبرونی

پاستا گامبرونی
۴۸,۰۰۰ تومان

پاستا بلونز

پاستا بلونز
۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

پاستا بیف آلفردو
۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا چیکن آلفردو
۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پستو

پاستا چیکن پستو
۳۷,۰۰۰ تومان

پاستا آرابیاتا

پاستا آرابیاتا
۴۳,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

پاستا سبزیجات
۳۱,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۴۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک ریب آی

استیک ریب آی
۹۸,۰۰۰ تومان

استیک تی بن

استیک تی بن
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیله استیک

فیله استیک
۸۸,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بشقاب دریایی

بشقاب دریایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

سس تارتار
میگو سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون

سس سرآشپز
ماهی سالمون
۷۷,۰۰۰ تومان

سینه مرغ گریل شده

سینه مرغ گریل شده
۴۹,۰۰۰ تومان

میکس گریل

میکس گریل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو

پیتزا چیکن پستو
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ وافل راه باران

ساندویچ وافل راه باران
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

ساندویچ فیله مرغ گریل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۴۰,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی مرغ تندوری

پنینی مرغ تندوری
۳۷,۰۰۰ تومان

پنینی ژامبون

پنینی ژامبون
۳۵,۰۰۰ تومان

پنینی سبزیجات

پنینی سبزیجات
۲۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۲۷,۰۰۰ تومان

کالاماری

کالاماری
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲۰,۰۰۰ تومان

حمص

حمص
۲۳,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

فرنچ فرایز
۱۸,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز مخصوص

فرنچ فرایز مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

ناچو

ناچو
۳۵,۰۰۰ تومان

بوفالو وینگز

بوفالو وینگز
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد میوه

سس مخصوص
سالاد میوه
۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد فتوش

سالاد فتوش
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد نعنا

سالاد نعنا
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۳۳,۰۰۰ تومان

دسر

بستنی راه باران

بستنی راه باران
۳۲,۰۰۰ تومان

کرپ با نوتلا و میوه

کرپ با نوتلا و میوه
۲۶,۰۰۰ تومان

وافل

وافل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان