جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب ویژه آقاجون

چلو کباب لقمه زعفرانی آقاجون

چلو کباب لقمه زعفرانی آقاجون
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار آقاجون

چلو کباب لقمه نگین دار آقاجون
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص آقاجون

چلو جوجه کباب مخصوص آقاجون
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۱ سیخ)

خوراک کباب کوبیده (1 سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص

خوراک مرغ مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ معمولی

خوراک مرغ معمولی
۷,۰۰۰ تومان

منوی ویژه آقاجون

زرشک پلو با مرغ آقاجون

زرشک پلو با مرغ آقاجون
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه آقاجون

چلو خورشت قیمه آقاجون
۹,۰۰۰ تومان

منوی ایرانی

زرشک پلو با مرغ (معمولی)

زرشک پلو با مرغ (معمولی)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۵۰۰ تومان