جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران آناتولیا (الماس)

ساندویچ کباب ترکی (دونر کباب)

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۶,۰۰۰ تومان

لقمه کباب ترکی (دونر کباب)

لقمه کباب ترکی گوشت

لقمه کباب ترکی گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

لقمه کباب ترکی مرغ

لقمه کباب ترکی مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

لقمه کباب ترکی مخلوط

لقمه کباب ترکی مخلوط
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

کباب ترکی گوشت (پرسی)

کباب ترکی گوشت (پرسی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی)

کباب ترکی مرغ (پرسی)
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب

اسکندر کباب گوشت

اسکندر کباب گوشت
۲۷,۰۰۰ تومان

اسکندر کباب مرغ

اسکندر کباب مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

آدانا کباب (پرسی)

آدانا کباب (پرسی)
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ آدانا کباب

ساندویچ آدانا کباب
۲۲,۰۰۰ تومان

آدانا کباب (لقمه)

آدانا کباب (لقمه)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیده

پیده بادمجان

پیده بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده گوشت باشی

پیده گوشت باشی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیده مخلوط

پیده مخلوط
۲۳,۰۰۰ تومان

پیده گوشت پنیر

پیده گوشت پنیر
۲۲,۰۰۰ تومان

پیده دونر گوشت

پیده دونر گوشت
۲۴,۰۰۰ تومان

پیده دونر مرغ

پیده دونر مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

پیده گوشت پپرونی

پیده گوشت پپرونی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده پنیر

پیده پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده مارگاریتا

پیده مارگاریتا
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده آجیل ازمه تند

پیده آجیل ازمه تند
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده گوشت (مینی)

پیده گوشت (مینی)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیده مرغ (مینی)

پیده مرغ (مینی)
۱۳,۰۰۰ تومان

بیتی

بیتی گوشت

بیتی گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

بیتی مرغ

بیتی مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

بیتی مخلوط

بیتی مخلوط
۳۱,۰۰۰ تومان

لهمعجون

لهمعجون

لهمعجون
۱۶,۰۰۰ تومان

لهمعجون ویژه

لهمعجون ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

کوفته ترکی (پرسی)

کوفته ترکی (پرسی)
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوفته ترکی

ساندویچ کوفته ترکی
۲۰,۰۰۰ تومان

لقمه کوفته ترکی

لقمه کوفته ترکی
۲۰,۰۰۰ تومان

کارنیاریک

کارنیاریک
۱۵,۰۰۰ تومان

بورک

بورک
۱۷,۰۰۰ تومان

جعبه شادی

مینی لهمعجون، مینی پیده گوشت ترکی، ۲ عدد نوشابه، ۱ عدد سیب زمینی
جعبه شادی
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیچ پیده

پیده دونر مرغ ترکی، پیده دونر گوشت ترکی، ۲ عدد نوشابه، ۱ عدد سیب زمینی
پکیچ پیده
۴۶,۰۰۰ تومان

پکیچ دونر

ساندویچ دونر مرغ ترکی، ساندویچ دونر گوشت ترکی، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نوشابه
پکیچ دونر
۳۷,۰۰۰ تومان

میان وعده

چای

چای
۲,۷۰۰ تومان

باقلوا

باقلوا
۷,۰۰۰ تومان

کادایف

کادایف
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص آناتولیا

سالاد مخصوص آناتولیا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ما الشعیر (شمس)

ما الشعیر (شمس)
۱,۵۰۰ تومان

ما الشعیر (هی دی)

ما الشعیر (هی دی)
۱,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی

دوغ سنتی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه گاز دار

نوشابه گاز دار
۱,۳۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان