جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۵۰۰گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
زرشک پلو با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (معمولی)

۶۰گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو خورشت قیمه سیب زمینی (معمولی)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله

۲۲۰ گرم راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب چنجه گوساله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ فیله گوساله

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب برگ فیله گوساله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم کباب برگ، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب سلطانی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه، ۸۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب بختیاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

۲۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب تبریزی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۶۰ گرم جوجه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب میکس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۱ سیخ ۱۱۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره گوجه گوشت گوسفندی خالص
 چلو کباب کوبیده معمولی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی همراه با دور چین و گوجه و نان
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوساله

۲۲۰ گرم راسته گوساله، گوجه و دورچین
خوراک کباب چنجه گوساله
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی همرا ه با دورچین و نان و گوجه
خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ فیله گوساله

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله همراه با دور چین و گوجه و نان
خوراک کباب برگ فیله گوساله
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم کباب برگ، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده همراه با دور چین و گوجه و نان گوشت گوسفندی خالص
خوراک کباب سلطانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه، ۸۰ گرم گوشت راسته گوساله همراه با نان و گوجه و دورچین
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۶۰ گرم جوجه
خوراک کباب میکس
۸۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱ سیخ ۱۱۰ گرم۱عدد گوجه
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱۸۰ گرم سینه مرغ همراه با گوجه و دور چین
خوراک جوجه کباب
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۲۲۰ گرم سینه مرغ، رب انارهمراه با نان و گوجه و دورچین
خوراک جوجه کباب ترش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶تکه با گوجه همراه با دورچین همراه با نان و گوجه و دورچین
خوراک بال کبابی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ همراه با نان و گوجه و دورچین
خوراک مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا مخصوص همراه با نان و گوجه و دورچین
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۰ گرم گوشت گوساله همراه با نان و گوجه و دورچین
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۵۰۰گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
زرشک پلو با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا مخصوص

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا مخصوص، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی(مخصوص)

چلو خورشت قیمه سیب زمینی(مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (معمولی)

۶۰گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو خورشت قیمه سیب زمینی (معمولی)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (مخصوص)

چلو خورشت قورمه سبزی (مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (معمولی)

۶۰گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو خورشت قورمه سبزی (معمولی)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان (معمولی)

۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو خورشت قیمه بادمجان (معمولی)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان (مخصوص)

چلو خورشت قیمه بادمجان (مخصوص)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست  موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۷,۵۰۰ تومان

قوطی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ

قوطی

۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان