جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان مخصوص

خوراک جوجه کباب بی استخوان مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۱,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

یک نفره
ترشی کلم
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی
۲,۰۰۰ تومان