جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایتالیایی آروما (پاسداران)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

سس، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

متوسط

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی حلقه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

متوسط

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرگونزولا سیر و استیک (ایتالیایی)

گوشت استیک، سس سیر، پنیر پیتزا، پنیر بلوچیز، سس بیانز
پیتزا گرگونزولا سیر و استیک (ایتالیایی)

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

بیکن، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا بیکن (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

گوشت استیک-پیاز-گوجه-پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالو (آمریکایی)

گوشت استیک، پنیر بلوچیز، سس سیر، سس بیانز، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا بوفالو (آمریکایی)

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آروما (ایتالیایی)

گوشت استیک، میگو، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس بیانز
پیتزا مخصوص آروما (ایتالیایی)

متوسط

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم مخصوص (آمریکایی)

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، ژامبون میکس، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم مخصوص (آمریکایی)

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

غول پیتزا

غول پیتزا استیک (۸۰ سانتی)

گوشت استیک، سس سیر پنیر پیتزا،بلوچیز، سس بیانر
غول پیتزا استیک (80 سانتی)
۶۹۰,۰۰۰ تومان

غول پیتزا گوشت و قارچ (۸۰ سانتی)

گوشت چرخ کرده، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا ، سس بیانر
غول پیتزا گوشت و قارچ (80 سانتی)
۶۶۰,۰۰۰ تومان

غول پیتزا چیکن (۸۰ سانتی)

مرغ گریل شده قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا ،زیتون، سس سیر
غول پیتزا چیکن (80 سانتی)
۶۳۵,۰۰۰ تومان

غول پیتزا مخلوط (۸۰ سانتی)

ژامبون، پپرونی، گوجه، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیرپیتزا
غول پیتزا مخلوط (80 سانتی)
۶۲۵,۰۰۰ تومان

غول پیتزا پپرونی (۸۰ سانتی)

گوشت استیک، گوشت چرخ کرده، مرغ گریل، پپرونی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیرپیتزا
غول پیتزا پپرونی (80 سانتی)
۶۲۵,۰۰۰ تومان

غول پیتزا ۵ طعم (۸۰ سانتی)

گوشت استیک،گوشت چرخ کرده، مرغ گریل، پپرونی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه-ذرت، زیتون، پنیرپیتزا
غول پیتزا 5 طعم (80 سانتی)
۶۸۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا

کیک پیتزا VIP

پنیر پیتزا، سس پیتزا، پنیر گودا، گوشت استیک، بیکن، چوریتسو، قارچ
کیک پیتزا VIP
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا مخصوص

سه عدد برگر مخصوص (۱۵۰ گرم)، قارچ، پنیر گودا، بلوچیز، ذرت، سس بینه، گوشت اسلایس شده استیک
کیک پیتزا مخصوص
۴۷۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا مخلوط

ژامبون، سوسیس، قارچ، پنیر ورقع ای، پنیر پیتزا
کیک پیتزا مخلوط
۴۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص آروما (ایتالیایی)

گوشت استیک، میگو، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس بیانز
پیتزا مخصوص آروما (ایتالیایی)

متوسط

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو (ایتالیایی)

میگو، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، کاری، قارچ، سس سیر، پنیر پیتزا
پیتزا میگو (ایتالیایی)

متوسط

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی کارنه (ایتالیایی)

مرغ گریل، گوشت استیک، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر بلوچیز، سس بیانز
پیتزا مولتی کارنه (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرگونزولا سیر و استیک (ایتالیایی)

گوشت استیک، سس سیر، پنیر پیتزا، پنیر بلوچیز، سس بیانز
پیتزا گرگونزولا سیر و استیک (ایتالیایی)

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سورنتو (ایتالیایی)

گوشت چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سورنتو (ایتالیایی)

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن پیتزا (ایتالیایی)

مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون کاری، سس سیر، پنیر پیتزا
چیکن پیتزا (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا مخلوط (ایتالیایی)

ژامبون، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا کاپری چیوسا مخلوط (ایتالیایی)

متوسط

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

سس، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

متوسط

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (رولتی) (ایتالیایی)

ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کالزونه (رولتی) (ایتالیایی)

متوسط

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پارما سبزیجات (ایتالیایی)

سس گوجه فرنگی، سبزیجات فصل، پنیر پیتزا
پیتزا پارما سبزیجات (ایتالیایی)

متوسط

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی حلقه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

متوسط

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

گوشت استیک-پیاز-گوجه-پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری (ایتالیایی)

چوریتسو، بیکن، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا شکاری (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)

چوریتسو، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

بیکن، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا بیکن (ایتالیایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سوپریم مخصوص (آمریکایی)

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، ژامبون میکس، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم مخصوص (آمریکایی)

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالو (آمریکایی)

گوشت استیک، پنیر بلوچیز، سس سیر، سس بیانز، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا بوفالو (آمریکایی)

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوانا گوشت و قارچ (آمریکایی)

گوشت چرخ کرده، زیتون، قارچ، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا، سس بیانز
پیتزا هاوانا گوشت و قارچ (آمریکایی)

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا مرغ و قارچ (آمریکایی)

مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، سس کاری، سس سیر، پنیر پیتزا
پیتزا ویکتوریا مرغ و قارچ (آمریکایی)

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس مخلوط (آمریکایی)

ژامبون، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس مخلوط (آمریکایی)

متوسط

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP (آمریکایی)

چوریتسو، گوشت استیک، مرغ سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا VIP (آمریکایی)

متوسط

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل چیز برگر

دو عدد برگر گریل شده، پنیر گودا، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا دبل چیز برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باگت پیتزا پنجره ای

باگت پیتزا مخصوص

گوشت استیک، قارچ، پیاز، گوجه، سس بیانر
باگت پیتزا مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

باگت پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پیتزا
باگت پیتزا گوشت و قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باگت پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، ادویه کاری، زیتون، پنیر پیتزا
باگت پیتزا مرغ و قارچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

باگت پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، گوجه، ذرت، پنیر پیتزا
باگت پیتزا مخلوط
۱۰۵,۰۰۰ تومان

باگت پیتزا پپرونی

پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
باگت پیتزا پپرونی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

میگو سوخاری

میگو، سس مخصوص سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، دورچین مخصوص
میگو سوخاری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

بیف استروگانف

گوشت بیف، قارچ، خامه، سیر، چیپس خلال
بیف استروگانف
۱۳۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، دورچین مخصوص، سس قارچ
استیک مرغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب هات داگ

دو عدد هات داگ، سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، فلفل دلمه، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب هات داگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا میگو

پنه، میگو، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا میگو
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا آروما

پنه، فیله مرغ، گوشت بیف، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا آروما
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف

پنه، گوشت بیف، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا بیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا مکزیکانا (تند)

پنه، گوشت بیف، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا مکزیکانا (تند)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن

پنه، فیله مرغ، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا چیکن
۱۳۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، فلفل، پنیر پیتزا، قارچ
لازانیا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

برگر، چوریتسو، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
چوریتسو برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

استیک برگر

استیک، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
استیک برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

برگر، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
بیکن برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سوخاری برگر

مرغ سوخاری، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سوخاری برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس برگر

نان پنیری، هات داگ، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سوسیس برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

نان پنیری، برگر، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پپرونی برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر

نان پنیری، برگر، مرغ گریل، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
میکس برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

نان پنیری، فلفل هالوپینو، سس چیلی، برگر، قارچ، پنیر گودا
چیلی برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

آلفردو برگر

برگر، سس قارچ خامه، کاهو، گوجه، خیارشور
آلفردو برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، پنیر گودا
چیکن برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

برگر گریل شده، گوجه، کاهو، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص
چیز قارچ برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گریل شده، گوجه، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر گریل شده، گوجه، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص
دبل چیز برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر گریل شده، گوجه، کاهو، سس مخصوص
برگر ذغالی
۹۰,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سوپر بمب

چوریتسو، برگر، گوشت استیک، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سوپر بمب
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پلاس بمب

چوریتسو، برگر، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پلاس بمب
۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک بمب

استیک، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
استیک بمب
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر بمب

استیک، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
برگر بمب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

استیک چوریتسو بمب

استیک، چوریتسو، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
استیک چوریتسو بمب
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر بمب

۲ عدد برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
دبل برگر بمب
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دبل چوریتسو بمب

۲ عدد چوریتسو، قارچ، ۲ عدد پنیر گودا، پنیر پیتزا
دبل چوریتسو بمب
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر بمب

چوریتسو، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
چوریتسو برگر بمب
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سوسیس برگر بمب

هات داگ، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سوسیس برگر بمب
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر بمب

۲ عدد مرغ گریل، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
چیکن برگر بمب
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هیولا تنوری

هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا، پنیر گودا
ساندویچ هیولا تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو تنوری

چوریتسو، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا، پنیر گودا
ساندویچ چوریتسو تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

گوشت استیک، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر پارمزان، سس مخصوص
ساندویچ استیک
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پلاس تنوری

۴۰۰ گرم ژامبون، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا، پنیر گودا
ساندویچ ژامبون پلاس تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پلاس (سرد)

۴۰۰ گرم ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون پلاس (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ چوریتسو داگ

چوریتسو، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ چوریتسو داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک داگ

گوشت استیک، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ استیک داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میت داگ

گوشت چرخ کرده، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ میت داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن داگ

بیکن، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ بیکن داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

هالوپینو، سس چیلی، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ چیلی داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی داگ

پپرونی، هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ پپرونی داگ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم داگ

هات داگ، قارچ، سس پنیر
ساندویچ ماشروم داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس پنیر
ساندویچ هات داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی تنوری VIP

سیب زمینی، گوشت استیک، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سیب زمینی تنوری VIP
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی، چوریتسو، بیکن، جعفری تازه، پنیر چدار، کنجد
سیب زمینی شکاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پپرونی تنوری

سیب زمینی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سیب زمینی پپرونی تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوسیس

سیب زمینی، سوسیس، جعفری تازه، پنیر چدار، کنجد
سیب زمینی سوسیس
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با سس چدار

سیب زمینی، سس چدار، جعفری تازه
سیب زمینی سرخ کرده با سس چدار
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی، سس قارچ و خامه، جعفری تازه
سیب زمینی با سس قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه تنوری

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سیب زمینی ویژه تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر تنوری

چیپس-ژامبون-قارچ-پنیر پیتزا
چیپس و پنیر تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر هیزومی آروما

سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر هیزومی آروما
۷۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص آروما

گوشت گوساله گریل شده، فیله مرغ سوخاری، کاهو، زیتون، ذرت، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمزان، سس مخصوص
سالاد مخصوص آروما
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با کوردن بلو

فیله مرغ سوخاری پر شده با ژامبون و پنیر، کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار با کوردن بلو
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله مرغ گریل شده

فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار با فیله مرغ گریل شده
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، هویج، زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، روغن زیتون، کنجد، سس بالزامیک
سالاد بالزامیک
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی طبیعی بطری موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشیدنی طبیعی بطری موهیتو
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی طبیعی بطری لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشیدنی طبیعی بطری لیموناد
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۱۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان