جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اهواز

رستوران ایتالیایی جیوانی

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماسوری ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا ماسوری ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جیوانی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، گوشت راسته گوساله طعم دار ریش ریش شده، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل د...
پیتزا جیوانی ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
فیله استریپس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ورستل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوسیس ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا ورستل ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا جیوانی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، گوشت راسته گوساله طعم دار ریش ریش شده، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل د...
پیتزا جیوانی ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تکینو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، سینه بوقلمون ورقه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا تکینو ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیستکا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، گوشت راسته گوساله طعم دار ریش ریش شده، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا بیستکا ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلت ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت فیله گوساله ورقه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا فیلت ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالسی چه ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، میت بال گوساله، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا سالسی چه ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چوزا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، سینه مرغ گریل خرد شده، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا کاپری چوزا ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وردورا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، زیتون سیاه، ذرت، گوجه، نخود فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، چاشنی سیر
پیتزا وردورا ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، پپرونی، مرغ گریل خرد شده، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا پپرونی مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ورستل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوسیس ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا ورستل ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماسوری ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا ماسوری ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا فونگی ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، بیکن، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص، چاشنی سیر
پیتزا بیکن ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر جیوانی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر جیوانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هامر برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، ژامبون، پپرونی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
هامر برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

جی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، بیکن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
جی برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دبل جی برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، ژامبون، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، نان گرد
دبل جی برگر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

برگر با قارچ و پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر با قارچ و پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سینگل برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیز رست بیف تنوری

۱۱۰ گرم گوشت گوساله طعم دار، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز رست بیف تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جی ویچ

هات داگ پنیری، بیکن، پنیر چدار
ساندویچ جی ویچ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

۸ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
فیله استریپس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک و پاستا

پاستا پنه میکس با سس آلفردو

پاستا پنه ریگاته، ۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، ۸۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا پنه میکس با سس آلفردو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پنه گوشت با سس آلفردو

پاستا پنه ریگاته، فیله گوساله طعم دار، سس آلفردو، قارچ، پنیر پارمسان
پنه گوشت با سس آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنه مرغ با سس آلفردو

پاستا پنه ریگاته، فیله مرغ طعم دار، سس آلفردو، قارچ، پنیر پارمسان
پنه مرغ با سس آلفردو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب چدار

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر چدار
سیب چدار
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب چدار با سوسیس

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر چدار، سوسیس
سیب چدار با سوسیس
۸۵,۰۰۰ تومان

نان سیر بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سس سیر
نان سیر بزرگ
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده ساده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر جیوانی

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، سس مخصوص
سیب زمینی پنیر جیوانی
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده، سس آلفردو
سیب زمینی سرخ شده با سس آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۹۲,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک کارد و چنگال

یک عدد قاشق و چنگال یکبار مصرف
پک کارد و چنگال
۱,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان گرد
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس سیر

۳۰ گرم سس سیر دست ساز
سس سیر
۴,۰۰۰ تومان

سس تند

۳۰ گرم سس تند دست ساز
سس تند
۴,۰۰۰ تومان

سس سزار

۳۰ گرم سس سزار دست ساز
سس سزار
۵,۰۰۰ تومان

سس سوخاری

۳۰ گرم سس سوخاری دست ساز
سس سوخاری
۴,۰۰۰ تومان

سس کچاپ یک نفره

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ یک نفره
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز یک نفره

شرکتی (یک نفره)
سس مایونز یک نفره
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی یک نفره

شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی یک نفره
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۵,۰۰۰ تومان