جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایتالیایی نیمکت (اتوبان ارتش)

پر‌طرفدارها

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر چدار، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان برگر
چیز برگر

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پپرونی ۹۰%، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، گوشت چرخ کرده، کالباس گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا مخلوط ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۹۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

پاستا بیانکا

پنه، ۱۲۰گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو، پیاز، سیر، قارچ، جعفری، پیاز
پاستا بیانکا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

برگر گوشت گوساله دست ساز، سس فرانسوی، ریحان، پنیر موزارلا ذوب شده روی نان برگر
چیز برگر مخصوص

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا میت بال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده قلقلی، سس سفید، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا میت بال ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استراچتی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله تکه ای، سس گوجه، قارچ، پیاز، گوجه، فلفل، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استراچتی ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، گوشت چرخ کرده، کالباس گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا مخلوط ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۹۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آپولو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، قارچ، سینه مرغ تکه ای، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا آپولو ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۳۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن دودی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، بیکن، قارچ، فلفل، میکس پنیر پیتزا (چیلی)
پیتزا بیکن دودی ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پپرونی ۹۰%، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیمکت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، کالباس گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا نیمکت ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دیاولا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، ریحان، سوسیس سالامی، پنیر موزارلا
پیتزا دیاولا ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مری نارا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس صورتی، میگو، پنیر موزارلا، پنیر پارمزان، پنیر گودا
پیتزا مری نارا ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوسکایولا ایتالیایی

سس گوجه، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر موتزارلا، پارمسان
پیتزا بوسکایولا ایتالیایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجتریانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، قارچ، پیاز، گوجه، بادمجان،کدو ، زیتون، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا وجتریانو ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فورماجو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان، پنیر گودا
پیتزا فورماجو ایتالیایی

متوسط (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

استاف برگر (برگر شکم پر)

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۲۰۰ گرمی، یک ورق بیکن، یک ورق پنیر چدار، پنیر موزارلا، پنیر دودی، فلفل چیلی، کاهو، ریحان، سس مخصوص...
استاف برگر (برگر شکم پر)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

نیمکت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک ورق بیکن ۹۰%، یک ورق پنیر چدار، یک عدد تخم مرغ نیمرو شده، پیاز کاراملی، سس مخصوص، نان...
نیمکت برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر چدار، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان برگر
چیز برگر

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

برگر گوشت گوساله دست ساز، سس فرانسوی، ریحان، پنیر موزارلا ذوب شده روی نان برگر
چیز برگر مخصوص

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

سینه مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
مرغ برگر

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر چدار

۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ برگر مخصوص

سینه مرغ گریل شده، پنیر موزارلا، ریحان، سس مخصوص، پنیر موزارلا ذوب شده روی نان برگر
مرغ برگر مخصوص

سینگل (۱۲۰ گرمی)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

دوبل مرغ برگر با پنیر

۲ عدد سینه مرغ گریل شده ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس پنیر چدار، گوجه، کاهو، نان برگر
دوبل مرغ برگر با پنیر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گردن گوسفند

۳۰۰ گرم گردن گوسفند، چیپس دست ساز، آب گوشت، چاشنی، نان چاباتا،
ساندویچ گردن گوسفند
ناموجود

ساندویچ فیله مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ سرخشده، پنیر موزارلا، گوجه، کاهو، پیاز، فلفل دلمه ای، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله گوشت

۱۲۰ گرم فیله گوساله سرخشده، پنیر موزارلا، گوجه، کاهو، پیاز، فلفل دلمه ای، نان باگت
ساندویچ فیله گوشت
۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ کاری با نان چیاپاتا

۲۰۰ گرم سینه مرغ تکه ای، ۲ ورق پنیر گودا، پنیر خامه ای، خیار، گوجه، ریحان، سس مخصوص، نان چاپاتا
ساندویچ مرغ کاری با نان چیاپاتا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کُمبو

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، سس فرانسوی، ریحان، پنیر موزارلا ذوب شده روی نان، به همراه سیب زمینی سرخ شده، یک عدد نوشا...
ساندویچ کُمبو
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا کربونارا

پنه، ۱۲۰ گرم استیک فیله گوساله، قارچ، خامه، زرده تخم مرغ، پنیر گودا
پاستا کربونارا
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا استراچتی

پنه، ۱۲۰ گرم استیک فیله گوساله تکه ای، سس گوجه تند، سیر، پیاز، ریحان
پاستا استراچتی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا بلونزه

پنه، ۱۲۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، سس گوجه، پیاز، سیر، قارچ، خامه، ریحان، پنیر پارمزان
پاستا بلونزه
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پاستا بیانکا

پنه، ۱۲۰گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو، پیاز، سیر، قارچ، جعفری، پیاز
پاستا بیانکا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیانکا با میگو

پنه، ۱۳۰ گرم میگو، سس خامه، سیر، پیاز، قارچ، ریحان
پاستا بیانکا با میگو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا مری نارا قرمز

پنه، ۱۳۰ گرم میگو، سس گوجه، سیر، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، پنیر پارمزان
پاستا مری نارا قرمز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا روسو

پنه، سس گوجه، سیر، قارچ، کلم بروکلی، گوجه خشک، ریحان، پنیر پارمسان
پاستا روسو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا وجتریانو

پنه، سس گوجه، پیاز، سیر، قارچ، بادمجان، کاپاریس، گوجه گیلاسی، ریحان، پنیر پارمسان
پاستا وجتریانو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا عربیتا

پنه، سس گوجه تند، سیر، پیاز، ریحان
پاستا عربیتا
۹۵,۰۰۰ تومان

لازانیا مخصوص

لازانیا، ۱۲۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس بشامل، میکس پنیر پیتزا
لازانیا مخصوص
۲۴۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

استیک گوشت

۲۵۰ گرم استیک فیله گوساله، دورچین: سیب زمینی تنوری، قارچ، کلم بروکلی، سس قارچ
استیک گوشت
۳۵۵,۰۰۰ تومان

بیف استروگانف

۲۵۰ گرم فیله گوساله تکه ای، قارچ، خامه، خلال سیب زمینی، سس خردل
بیف استروگانف
۳۵۵,۰۰۰ تومان

لم چاپس

۳۰۰ گرم راسته گوسفندی گریل شده، دورچین: سیب زمینی تنوری، قارچ، کلم بروکلی، سس قارچ
لم چاپس
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ گریل

۳۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، دورچین: سیب زمینی تنوری، قارچ، کلم بروکلی، سس مخصوص
سینه مرغ گریل
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی

۸۰۰ گرم ماهی قزل آلا گریل شده، دورچین: قارچ، کلم بروکلی، لیمو ترش
ماهی قزل آلا کبابی
۲۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کلم بروکلی، قارچ، کدو، بیبی کورن، گوجه گیلاسی
بشقاب سبزیجات
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده (یک نفره)

۶۰ گرم سینه مرغ گریل شده، مغز کاهو رسمی، نان تست طعم دار شده، پنیر پارمسان، سس سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، (یک نفره)
سالاد سزار با مرغ گریل شده (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله مرغ گریل شده

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، مغز کاهو رسمی، نان تست طعم دار شده با سس سیر، پنیر پارمسان، سس سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، (یک نفره)
سالاد سزار با فیله مرغ گریل شده
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار بدون مرغ

مغز کاهو رسمی، نان تست طعم دار شده با سس سیر، پنیر پارمسان، سس سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، (یک نفره)
سالاد سزار بدون مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو پیچ، خیار، گوجه، زیتون، پنیر فتا، سس یونانی، (یک نفره)
سالاد یونانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ شیر

جو، هویج، قارچ، جعفری، شیر، خامه، (یک نفره)
سوپ شیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)

۳۰۰ گرم سیب زمینی خلالی سرخ شده با پوست، پودر سیر، جعفری و نمک
سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۴۰۰ گرم سیب زمینی تنوری پوره ای، پنیر پارمسان، جعفری کره نمک
سیب زمینی تنوری
ناموجود

سیب زمینی سرخ کرده

۷۰۰ گرم سیب زمینی خلالی سرخ شده با پوست، پودر سیر، جعفری و نمک
سیب زمینی سرخ کرده
۹۵,۰۰۰ تومان

چیپس دست ساز با پنیر گودا

سیب زمینی چیپسی، جعفری، نمک و پودر سیر و سس پنیر گودا
چیپس دست ساز با پنیر گودا
۹۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان تست طعم دار شده با سس سیر، میکس پنیر پیتزا
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

نان با گوجه و پنیر

نان تست، گوجه، پنیر خامه ای، نعناع
نان با گوجه و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۶,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۵۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان