جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایتالیایی وی آی پی

پاستا

پاستا بیف آلفردو

۶۰۰ گرم، پنه با فیله گوساله، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا بیف آلفردو
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۶۰۰ گرم، پنه با فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا چیکن آلفردو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیکن آلفردو

۶۰۰ گرم، پنه، بیکن دودی، قارچ، زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا بیکن آلفردو
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پاستا وجی آلفردو

۶۰۰ گرم، پنه با انواع سبزیجات گریل شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا وجی آلفردو
۱۰۹,۰۰۰ تومان

لازانیا بلونز

۶۰۰ گرم، لازانیا با سس بلونز، گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا
لازانیا بلونز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

گریل

لم چاپس (سنگی)

۲۷۰ گرم راسته بره گریل شده با سس مخصوص، سبزیجات گریل شده
لم چاپس (سنگی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

فیله استیک (سنگی)

۲۴۰ گرم فیله گوساله گریل شده با سس قارچ، سبزیجات گریل شده
فیله استیک (سنگی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

دایان استیک (سنگی)

۲۴۰ گرم فیله گوساله گریل شده با سس قارچ، سبزیجات گریل شده
دایان استیک (سنگی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن پارمژان (سنگی)

۲۳۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، سس مارینارا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا، سبزیجات گریل شده با سس مخصوص
چیکن پارمژان (سنگی)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات گریل (رژیمی)

۵۰۰ گرم، سبزیجات گریل شده با سس مخصوص
بشقاب سبزیجات گریل (رژیمی)
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص وی آی پی

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، فیله گوساله، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص وی آی پی
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کارنی (استیک)

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، فیله گوساله، قارچ، سس سیر، بلوچیز، سس مخصوص، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا کارنی (استیک)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو (چهار فصل)

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، فیله گوساله، قارچ، فیله مرغ گریل شده، سبزیجات، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر م...
پیتزا کواترو (چهار فصل)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا کاپری
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا شف

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، سالامی، گوشت چرخ شده، قارچ، پیاز، سس سیر، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا شف
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکانتو (تند)

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، فیله گوساله، پپرونی، فلفل اسپایسی تند، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا پیکانتو (تند)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اورینتال

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، گوشت چرخ شده، قارچ، زیتون، پیاز، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا اورینتال
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا پولو
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اینفرنو

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، کیپرز، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، سس سیر، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارل...
پیتزا اینفرنو
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (رول شده)

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا کالزونه (رول شده)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترینا

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، گوجه فرنگی، بادمجان، کدو، ذرت، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موز...
پیتزا وجیترینا
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، قارچ، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا فونگی
۱۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر ایتالیایی ۳۴ سانتیمتری، گوجه فرنگی، پنیر پارمسان، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونه

سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونه
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استیک گوشت

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، استیک گوشت، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، قارچ، پیاز، پاپریکا، زیتون
پیتزا استیک گوشت
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، کوکتل دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سوپریم
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ شده، سالامی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر م...
پیتزا اسپشیال
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، راسته گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سالامی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، بادمجان، کدو، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص وی آی پی

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۸۰ گرم فیله گوساله گریل شده، خیارشور، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس پیاز جعفری، پنیر موزارلا
ساندویچ مخصوص وی آی پی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، سس پیاز جعفری، پنیر موزارلا
ساندویچ فیلادلفیا
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم راسته گوساله ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیار شور، قارچ، سس پیاز جعفری، پنیر موزارلا
ساندویچ رست بیف
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فاهیتا استیک (تند)

۱۲۰ گرم فیله گوساله گریل شده، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، سس سالسا، سس پیاز جعفری، پنیر موزارلا
ساندویچ فاهیتا استیک (تند)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

۲۰۰ گرم کراکف، قارچ، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه فرنگی، سس پیاز جعفری
ساندویچ کراکف پنیری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر vip

گوشت برگر گریل شده (۱۵۰ گرم)، پنیرچدار؛، قارچ، پیاز، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر vip
۱۰۳,۰۰۰ تومان

دبل برگر مخصوص vip

گوشت برگر گریل شده(۳۰۰گرم)، پنیرچدار، قارچ، پیاز، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
دبل برگر مخصوص vip
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی پنیری
۵۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

رول چیپس

۵۵۰ گرم، چیپس، پنیر، سس مخصوص
رول چیپس
۶۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۲۸۰ گرم، سیب زمینی تنوری سرخ شده، سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

بروسکتای گوجه فرنگی

نان تنوری ۱۷ سانتیمتری، سیر تازه، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
بروسکتای گوجه فرنگی
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان تنوری سیر دار ۱۷ سانتیمتری، پنیر موزارلا
نان سیر
۴۱,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا (اضافه)

پنیر پیتزا (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

۴۰۰ گرم، کاهو، فیله مرغ گریل شده، نان تست، سس سزار، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۷۹,۰۰۰ تومان

سلاد یونانی

۴۰۰ گرم، کاهو، زیتون، خیار، گوجه فرنگی، پنیر، پیاز، سرکه بالزامیک
سلاد یونانی
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبزیجات

۴۰۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویج، قارچ، ذرت، زیتون، کلم قرمز، سس مخصوص
سالاد سبزیجات
۷۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر
۹,۸۰۰ تومان

موهیتو

۳۰۰میلی لیتر
موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۰۰میلی لیتر
لیموناد
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۱۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان