جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی اصل جوان

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لو...
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۲۵۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نار...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ شیشلیک گوسفندی ۶۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو کباب شیشلیک
۱۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان

یک سیخ کباب برگ ممتاز فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله بره گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لوا...
چلو کباب برگ مخصوص
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۲۵۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نار...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لو...
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان

یک سیخ کباب برگ ممتاز فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله بره گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

مخوراک کباب کوبیده خصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۲۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخا...
مخوراک کباب کوبیده خصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ شیشلیک گوسفندی ۶۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو کباب شیشلیک
۱۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب (چنجه)

یک سیخ کباب چنجه فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو فیله کباب (چنجه)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره

یک سیخ کباب بره راسته گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو کباب بره
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان

یک سیخ کباب برگ ممتاز فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله بره گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لوا...
چلو کباب برگ مخصوص
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ معمولی فیله بره گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لو...
چلو کباب برگ معمولی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته ن...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی معمولی

یک سیخ کباب برگ ۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نا...
چلو کباب سلطانی معمولی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل: راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ت...
چلو کباب بختیاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۲۵۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نار...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده معمولی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۱۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نار...
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار شامل کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی و ۴۰ گرم جوجه نگینی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش ی...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لو...
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان ۷۰۰-۸۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان لواش
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ شیشلیک گوسفندی ۶۰۰ گرمی، پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب شیشلیک
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل: ۱۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفی...
خوراک کباب بختیاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب (چنجه)

یک سیخ کباب چنجه فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک فیله کباب (چنجه)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بره

یک سیخ کباب بره راسته گوسفندی ۳۰۰ گرمی، پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب بره
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان

یک سیخ کباب برگ ممتاز فیله بره گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله بره گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ معمولی فیله بره گوسفندی ۱۳۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب برگ معمولی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخوراک کباب کوبیده خصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۲۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخا...
مخوراک کباب کوبیده خصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله تازه ۱۰۰ گرمی، دورچین: ، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک کباب کوبیده معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان ۷۰۰-۸۰۰ گرمی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید انتخاب شود
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار شامل: کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی و ۴۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: پیاز، نارنج، برای سفارش بیشتر از ۴ سیخ سینی سفید...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

۱۵۰ گرم، کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم، ماست، خیار، پیاز، کشمش، گردو، سبزی خشک معطر
ماست و خیار
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست کوزه ای

یک نفره
ماست کوزه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

دیس سفید (اضافه)

دیس جهت بسته بندی و ارسال غذا
دیس سفید (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال (اضافه)

یک عدد قاشق، یک عدد چنگال، یک عدد دستمال، یک عدد نمک و خلال دندان
پک قاشق و چنگال (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (اضافه)

۴ تا ۵ عدد فلفل کبابی شده
فلفل کبابی (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (اضافه)

یک عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

کره (اضافه)

کره شکلی یک نفره ۱۵ گرمی
کره (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان