جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایران ایتالیا (ولیعصر)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۷۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۱۲,۰۰۰ ۱۲۷,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳سانتی)

۵۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، رول سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۹۳,۰۰۰ ۹۶,۵۰۰ تومان

پاستا چیکن بولومون

پاستا چیکن بولومون
۴۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتال ایتالیایی

ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتال ایتالیایی

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متر)

۵۰
۱۷۱,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتال ایتالیایی

ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتال ایتالیایی

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متر)

۵۰
۱۷۱,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۱۲,۰۰۰ ۱۲۷,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳سانتی)

۵۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، زیتون
پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۱۹,۴۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۹,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

استیک، ژامبون گوشت، قارچ
پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۹,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، رول سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۹۳,۰۰۰ ۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۷۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۰۳,۸۰۰ تومان

پیتزا وج

کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۶۶,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۶۰ گرم برگر گریل، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۰۵,۹۵۰ تومان

ایتال برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، ژامبون، پنیر چدار
ایتال برگر
۳۵
۱۹۳,۰۰۰ ۱۲۵,۴۵۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سس قارچ، خامه
ماشروم برگر
۳۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۱۸,۳۰۰ تومان

چیکن کریسپی

سینه مرغ سوخاری، سالسا سس
چیکن کریسپی
۳۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۱۵,۷۰۰ تومان

ماتا برگر

برگر گریل، سینه مرغ سوخاری، پنیر چدار
ماتا برگر
۳۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۳۵,۸۵۰ تومان

چیکن گریل

سینه مرغ گریل شده
چیکن گریل
۳۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
فیله استریپس
۳۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو چیکن

پاستا آلفردو چیکن
۴۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۱۱,۶۰۰ تومان

پاستا آلفردو میت

پاستا آلفردو میت
۴۰
۲۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

پاستا کربونارا

پاستا کربونارا
۴۰
۱۸۱,۰۰۰ ۱۰۸,۶۰۰ تومان

پاستا چیکن بولومون

پاستا چیکن بولومون
۴۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ تومان

پاستا مک اند جیز

پاستا مک اند جیز
۴۰
۱۹۴,۰۰۰ ۱۱۶,۴۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۵
۹۶,۰۰۰ ۶۲,۴۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار و بیکن

سیب زمینی با سس چدار و بیکن
۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵
۱۰۱,۰۰۰ ۶۵,۶۵۰ تومان

نان زیتون

نان زیتون
۳۵
۱۱۱,۰۰۰ ۷۲,۱۵۰ تومان

نان بادمجان

نان بادمجان
۳۵
۱۱۱,۰۰۰ ۷۲,۱۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان