جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایران ایتالیا (ولیعصر)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۶۷,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۰۱,۰۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ تومان

متوسط (۲۳سانتی)

۵۰
۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، رول سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۲,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو چیکن

پاستا آلفردو چیکن
۴۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتال ایتالیایی

ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتال ایتالیایی

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متر)

۵۰
۱۶۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

استیک، ژامبون گوشت، قارچ
پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، زیتون، سیب زمینی ترد
پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۸,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۷۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

پپرونی، فلفل دلمه ای، هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۶۷,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰ تومان

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

رول سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم ایتالیایی

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۲,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

پیتزا وج

کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۵۵,۰۰۰ ۷۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتال ایتالیایی

ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتال ایتالیایی

متوسط (۲۳ سانتی متر)

۵۰
۱۶۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

استیک، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

متوسط (۲۳سانتی)

۵۰
۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۰۱,۰۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

سینه مرغ، سس خامه، قارچ، زیتون، سیب زمینی ترد
پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۷۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ تومان

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۸,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰ تومان

پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

استیک، ژامبون، قارچ
پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

پاستا کربونارا

پاستا کربونارا
۴۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو میت

پاستا آلفردو میت
۴۰
۲۲۲,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پاستا آلفردو چیکن

پاستا آلفردو چیکن
۴۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا مک اند جیز

پاستا مک اند جیز
۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

پیتزا وج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۶۲,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

پاستا چیکن بولومون

پاستا چیکن بولومون
۴۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

نان زیتون

نان زیتون
۳۵
۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار و بیکن

سیب زمینی با سس چدار و بیکن
۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ایتال برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، ژامبون، پنیر چدار
ایتال برگر
۳۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۱۸,۳۰۰ تومان

چیکن گریل

سینه مرغ گریل شده
چیکن گریل
۳۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۰۳,۳۵۰ تومان

ماتا برگر

برگر گریل، سینه مرغ سوخاری، پنیر چدار
ماتا برگر
۳۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۲۸,۷۰۰ تومان

چیکن کریسپی

سینه مرغ سوخاری، سالسا سس
چیکن کریسپی
۳۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۰۸,۵۵۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سس قارچ، خامه
ماشروم برگر
۳۵
۱۷۱,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۶۰ گرم برگر گریل، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۵
۱۵۲,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

نان بادمجان

نان بادمجان
۳۵
۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتال ایتالیایی

ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتال ایتالیایی

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متر)

۵۰
۱۶۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۲۰۱,۰۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ تومان

متوسط (۲۳سانتی)

۵۰
۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، زیتون، سیب زمینی ترد
پیتزا مرغ و خامه و قارچ ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۸,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۷۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

استیک، ژامبون گوشت، قارچ
پیتزا استیک ژامبون دودی ایتالیایی

(۳۰سانتی متری)

۴۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، رول سوخاری، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۸۲,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۶۷,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا وج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج ایتالیایی

(۳۰ سانتی متری)

۴۰
۱۶۲,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

پیتزا وج

کدو، بادمجان، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا وج

متوسط (۲۳ سانتی)

۵۰
۱۵۵,۰۰۰ ۷۷,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۶۰ گرم برگر گریل، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۵
۱۵۲,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

ایتال برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، ژامبون، پنیر چدار
ایتال برگر
۳۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۱۸,۳۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سس قارچ، خامه
ماشروم برگر
۳۵
۱۷۱,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

چیکن کریسپی

سینه مرغ سوخاری، سالسا سس
چیکن کریسپی
۳۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۰۸,۵۵۰ تومان

ماتا برگر

برگر گریل، سینه مرغ سوخاری، پنیر چدار
ماتا برگر
۳۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۲۸,۷۰۰ تومان

چیکن گریل

سینه مرغ گریل شده
چیکن گریل
۳۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۰۳,۳۵۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
فیله استریپس
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو چیکن

پاستا آلفردو چیکن
۴۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو میت

پاستا آلفردو میت
۴۰
۲۲۲,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پاستا کربونارا

پاستا کربونارا
۴۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن بولومون

پاستا چیکن بولومون
۴۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

پاستا مک اند جیز

پاستا مک اند جیز
۴۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار و بیکن

سیب زمینی با سس چدار و بیکن
۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

نان زیتون

نان زیتون
۳۵
۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان

نان بادمجان

نان بادمجان
۳۵
۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

میراندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۷,۸۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۷,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان