جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران برکتی (حکیمیه)

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه مخص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب لقمه مخص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی مخصوص (دو نفره)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۲۰۰ گرم خورشت روز، ۲ پرس برنج ایرانی ۳۵...
سینی مخصوص (دو نفره)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص (سه نفره)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با...
سینی مخصوص (سه نفره)
۴۷۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص (چهار نفره)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با...
سینی مخصوص (چهار نفره)
۵۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد ...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب چنجه ممتاز گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل...
چلو کباب بختیاری
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوج...
چلو کباب وزیری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه معمولی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
 چلو کباب لقمه معمولی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب لقمه مخص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگین دار ۳۰۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۱۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه ...
چلو کباب نگینی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سبزیجات

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سبزیجات مخصوص ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ت...
چلو جوجه کباب سبزیجات
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با رب انار ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب ترش
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب معمولی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، ...
خوراک کباب لقمه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، ...
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب مرغ کامل ۹۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سبزیجات

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سبزیجات مخصوص ۲۵۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ت...
خوراک جوجه کباب سبزیجات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، دورچین: کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، دورچین: کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: کلم ترش، پیاز جعفری، لیمو ترش، کره، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سس پز
۹۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۳۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت بوقلمون

۲۰۰ گرم ران بوقلمون، ۴۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی
لوبیا پلو با گوشت بوقلمون
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزال آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزال آلا سرخ شده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

۲۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۸۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی (طعم ملس)
چلو خورشت فسنجان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت الو اسفناج

۲۰۰ گرم خورشت آلو اسفناج، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت الو اسفناج
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده، گوجه سرخ شده ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ، مرغ ریش ریش شده، برنج، جو، هویج، سیب زمینی، رب گوجه
سوپ جو

یک کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر دست ساز
ماست موسیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

۲۰۰ گرم ماست بادمجان دست ساز
ماست بادمجان
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۲۰۰ گرم ماست خیار دست ساز
ماست خیار
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

۲۰۰ گرم زیتون ساده دست ساز
زیتون ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم زیتون پرورده دست ساز
زیتون پرورده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۱۵۰ گرم سیر ترشی دست ساز
سیر ترشی
۴۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال

یک عدد قاشق و چنگال، خلال دندان، دستمال کاغذی، نمک
سرویس قاشق چنگال
۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، ذرت (یک نفره)
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو (یک نفره)
سالاد شیرازی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، خیار، سبزیجات معطر، ذرت، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد کلم
۴۰,۰۰۰ تومان

شربت

شربت بیدمشک زعفران

شربت بیدمشک و زعفران
شربت بیدمشک زعفران

بطری کوچک (۳۰۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۱.۵ لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری میراندا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میراندا پرتقالی
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی لیمو
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی لیمو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی لیمو
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۵,۰۰۰ تومان