جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

رستوران بیرون بر گلشن

چلو کباب

چلو کباب مخصوص گلشن

چلو کباب مخصوص گلشن
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لاری گوشت

چلو کباب لاری گوشت
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بناب

چلو کباب مخصوص بناب
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه ۲۶۰ گرمی
چلو کباب درباری
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب آرا

چلو کباب آرا
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لاری مرغ

چلو کباب لاری مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مخصوص گلشن

خوراک مخصوص گلشن
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لاری گوشت

خوراک کباب لاری گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص بناب

خوراک کباب مخصوص بناب
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

خوراک کباب درباری
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لاری مرغ

خوراک کباب لاری مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

خوراک گردن
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

خوراک گوشت گوسفندی
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

خوراک ماهی شیر
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی (شیر)

خوراک ماهی کبابی (شیر)
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن

چلو گردن
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی
۳۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی

چلو خورشت قلیه ماهی
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه ماهی (اضافه)

خورشت قلیه ماهی (اضافه)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت جوجه بادمجان

چلو خورشت جوجه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت جوجه بادمجان (اضافه)

خورشت جوجه بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

خورشت بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

خورشت سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی شیر

چلو ماهی شیر
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست خیار
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست اسفناج

ماست اسفناج
۴,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۴,۰۰۰ تومان

حمص (دسر عربی)

حمص (دسر عربی)
۸,۰۰۰ تومان

متبل (دسر عربی)

متبل (دسر عربی)
۸,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان