جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های رشت

رستوران بین الملل (شعبه ۲)

پر‌طرفدارها

پرس کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی
پرس کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۳۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار ممتاز

یک کیلوگرم
آش شله قلمکار ممتاز
۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب چنجه محلی فیله گوساله

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: اشپل ماهی، گردو، زیتون پرورده، باقالی، یک عدد ماست چکیده محلی،...
چلو کباب چنجه محلی فیله گوساله
۱۰
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان

چلو لونگی مرغ

نصف مرغ، گردو، سبزیجات محلی
چلو لونگی مرغ
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۲۷۵ گرم خورشت فسنجان، یک چهارم مرغ کامل، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت فسنجان
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم خورشت میرزا قاسمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی
 چلو خورشت میرزا قاسمی
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

چلو خورشت باقلا قاتق

۲۷۰ گرم خورشت باقالا قاتق، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت باقلا قاتق
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اناربیج

۳۵۰ گرم خورشت اناربیج، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت اناربیج
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترشی شامی

۳۰۰ گرم خورشت ترشی شامی، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت ترشی شامی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سیر قلیه

خورشت سیر قلیه، یک چهارم مرغ کامل، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت سیر قلیه
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ ترش

خورشت مرغ ترش، یک چهارم مرغ کامل، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت مرغ ترش
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترش تره

۳۵۰ گرم خورشت ترش تره، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت ترش تره
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت آلو مسما

۲۷۰ گرم خورشت آلو مسما، یک چهارم مرغ کامل، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت آلو مسما
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۵ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۵ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت قیمه
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۷۵ گرم خورشت فسنجان، یک چهارم مرغ کامل
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت میرزا قاسمی (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت میرزا قاسمی
خورشت میرزا قاسمی (اضافه)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت باقلا قاتق (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت باقالا قاتق
خورشت باقلا قاتق (اضافه)
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

خورشت اناربیج (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت اناربیج
خورشت اناربیج (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت ترشی شامی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت ترشی شامی
خورشت ترشی شامی (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت سیر قلیه (اضافه)

خورشت سیر قلیه، یک چهارم مرغ کامل
خورشت سیر قلیه (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ ترش (اضافه)

خورشت مرغ ترش، یک چهارم مرغ کامل
خورشت مرغ ترش (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت ترش تره (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت ترش تره
خورشت ترش تره (اضافه)
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۷۵ گرم خورشت قیمه، گوشت، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت قیمه
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

یک پرس خورشت کرفس، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه محلی فیله گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: اشپل ماهی، گردو، باقالی، زیتون پرورده، یک عدد ماست چکیده محلی...
چلو کباب چنجه محلی فیله گوسفندی
۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۶۰ گرمی شامل فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب بختیاری
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه فیله گوساله

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کره، گوجه کبابی
چلو کباب چنجه فیله گوساله
۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب محلی

کباب چنجه راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره، ماست چکیده و خیار، اشپل، گردو، زیتون پرورده، باقالی
چلو کباب محلی
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز با استخوان ۳۵۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب شیشلیک
۱۰
۳۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ فیله گوساله ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۱۷۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب ترش
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب برگ
۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله (پر چرب)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله پر چرب ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه گوساله (پر چرب)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۳۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک چهارم مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج محلی
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ترش بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زغفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب وزیری
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلو (برنج محلی)

۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو (برنج محلی)
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو کره (برنج محلی)

۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو کره (برنج محلی)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پرس کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی
پرس کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک چهارم مرغ سس پز
خوراک مرغ
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ نصف گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۷۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان

خورشت آلو مسما (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت آلو مسما، یک چهارم مرغ کامل
خورشت آلو مسما (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه محلی فیله گوساله

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: اشپل ماهی، گردو، زیتون پرورده، باقالی، یک عدد ماست چکیده محلی،...
چلو کباب چنجه محلی فیله گوساله
۱۰
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه محلی فیله گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: اشپل ماهی، گردو، باقالی، زیتون پرورده، یک عدد ماست چکیده محلی...
چلو کباب چنجه محلی فیله گوسفندی
۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه فیله گوساله

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کره، گوجه کبابی
چلو کباب چنجه فیله گوساله
۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب محلی

کباب چنجه راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره، ماست چکیده و خیار، اشپل، گردو، زیتون پرورده، باقالی
چلو کباب محلی
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز با استخوان ۳۵۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب شیشلیک
۱۰
۳۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ فیله گوساله ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۱۷۰ گرمی، ۳۴۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب ترش
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب برگ
۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله (پر چرب)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله پر چرب ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب چنجه گوساله (پر چرب)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۶۰ گرمی شامل فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب بختیاری
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۳۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ترش بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زغفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو کباب وزیری
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلو (برنج محلی)

۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو (برنج محلی)
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو کره (برنج محلی)

۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو کره (برنج محلی)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

پرس کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی
پرس کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۲۸۰ گرمی
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک چهارم مرغ سس پز
خوراک مرغ
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ نصف گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

۷۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۶۰ گرم برنج محلی، کره
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک چهارم مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج محلی
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت کرفس

یک پرس خورشت کرفس، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۵ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۷۵ گرم خورشت قیمه، گوشت، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت قیمه
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۲۷۵ گرم خورشت فسنجان، یک چهارم مرغ کامل، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت فسنجان
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم خورشت میرزا قاسمی، ۳۶۰ گرم برنج محلی
 چلو خورشت میرزا قاسمی
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

چلو خورشت باقلا قاتق

۲۷۰ گرم خورشت باقالا قاتق، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت باقلا قاتق
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اناربیج

۳۵۰ گرم خورشت اناربیج، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت اناربیج
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترشی شامی

۳۰۰ گرم خورشت ترشی شامی، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت ترشی شامی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سیر قلیه

خورشت سیر قلیه، یک چهارم مرغ کامل، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت سیر قلیه
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ ترش

خورشت مرغ ترش، یک چهارم مرغ کامل، ۳۵۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت مرغ ترش
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترش تره

۳۵۰ گرم خورشت ترش تره، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت ترش تره
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت آلو مسما

۲۷۰ گرم خورشت آلو مسما، یک چهارم مرغ کامل، ۳۶۰ گرم برنج محلی
چلو خورشت آلو مسما
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو لونگی مرغ

نصف مرغ، گردو، سبزیجات محلی
چلو لونگی مرغ
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۵ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت قیمه
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۷۵ گرم خورشت فسنجان، یک چهارم مرغ کامل
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت میرزا قاسمی (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت میرزا قاسمی
خورشت میرزا قاسمی (اضافه)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت باقلا قاتق (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت باقالا قاتق
خورشت باقلا قاتق (اضافه)
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

خورشت اناربیج (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت اناربیج
خورشت اناربیج (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت ترشی شامی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت ترشی شامی
خورشت ترشی شامی (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت سیر قلیه (اضافه)

خورشت سیر قلیه، یک چهارم مرغ کامل
خورشت سیر قلیه (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ ترش (اضافه)

خورشت مرغ ترش، یک چهارم مرغ کامل
خورشت مرغ ترش (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت ترش تره (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت ترش تره
خورشت ترش تره (اضافه)
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

خورشت آلو مسما (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت آلو مسما، یک چهارم مرغ کامل
خورشت آلو مسما (اضافه)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماهی دودی

یک تکه
ماهی دودی
۲۵,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار ممتاز

یک کیلوگرم
آش شله قلمکار ممتاز
۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ ویژه بین الملل

یک نفره
سوپ ویژه بین الملل
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده و خیار

یک نفره
ماست چکیده و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

یک نفره
ماست بورانی
۲۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل مخصوص بین الملل

یک نفره
سالاد فصل مخصوص بین الملل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی شور

یک نفره
ماهی شور
۲۵,۰۰۰ تومان

کال کباب

یک نفره
کال کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

یک نفره
زیتون ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

سرویس مزه گیلانی

اشپل، گردو، باقالی، زیتون پرورده
سرویس مزه گیلانی
۹۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک نفره
سیر ترشی
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

یک نفره
ترشی هفت بیجار
۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس خیار و گوجه

یک نفره
سرویس خیار و گوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس ترب

یک نفره
سرویس ترب
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ محلی کوچک

۴۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

میراندا

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان