جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ
چلو کباب کوبیده
۱۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

چلو کباب برگ معمولی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

چلو کباب مخلوط
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ
چلو کباب کوبیده
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

برنج سفید موجود است
باقالی پلو با ماهیچه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو شنیسل مرغ مخصوص

چلو شنیسل مرغ مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک کباب برگ معمولی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک کباب کوبیده معمولی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ مخصوص

جعفری، سیب زمینی، نارنج، کلم قرمز
خوراک شنیسل مرغ مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

چلو خورشت قرمه سبزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی (اضافه)

خورشت قرمه سبزی (اضافه)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۱۱,۰۰۰ تومان