جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران خانه کباب

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب

(سینه)

۹۸,۰۰۰ تومان

(ران)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب

(سینه)

۸۳,۰۰۰ تومان

(ران)

۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فل...
چلو کباب سلطانی

گوسفندی

۲۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب کوبیده
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ گوسفندی

ممتاز (۱۸۰ گرمی)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۴۰۰ گرمی میکس کباب چنجه گوساله و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب بختیاری
۱۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب فیله

گوسفندی (۱۷۰ گرمی)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

گوساله (۱۸۰ گرمی)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ گوسفندی

ممتاز (۱۸۰ گرمی)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۳۰ گرمی)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ گوساله
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فل...
چلو کباب سلطانی

گوسفندی

۲۱۲,۰۰۰ تومان

گوساله

۱۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب چنجه گوساله
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب کوبیده
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دور...
چلو کباب وزیری
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب لقمه
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۲۰۰ گرمی میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب نگین دار
۹۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۴۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب شیشلیک
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش فیله گوسفندی ۱۷۰ گرمی طعم دار شده با رب انار و گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیا...
چلو کباب ترش
۲۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب

(سینه)

۹۸,۰۰۰ تومان

(ران)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی حلزونی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک

گوجه کبابی

۴ عدد نصف گوجه
گوجه کبابی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۴۰۰ گرمی میکس کباب چنجه گوساله و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کباب...
خوراک کباب بختیاری
۱۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

یک سیخ کباب فیله، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب فیله

گوساله (۱۸۰ گرمی)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

گوسفندی (۱۷۰ گرمی)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب برگ گوسفندی

ممتاز (۱۸۰ گرمی)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۳۰ گرمی)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب برگ گوساله
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرم...
خوراک کباب سلطانی

گوسفندی

۱۹۷,۰۰۰ تومان

گوساله

۱۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کباب...
خوراک کباب وزیری
۱۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لو...
خوراک کباب لقمه
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۲۰۰ گرمی میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کل...
خوراک کباب نگین دار
۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب شیشلیک
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش فیله گوسفندی ۱۷۰ گرمی طعم دار شده با رب انار و گردو، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعف...
خوراک کباب ترش
۲۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب

(سینه)

۸۳,۰۰۰ تومان

(ران)

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان ۶۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی حلزونی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بال کبابی

۵ عدد بال مرغ کبابی، دورچین:فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک کباب بال کبابی
۶۳,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک مرغ (سینه)
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک گردن
۲۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۳۵۰-۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: فلفل کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، نصف نان لواش
خوراک ماهیچه
۲۳۸,۰۰۰ تومان

منوی ایرانی

عدس پلو

۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده و کشمش
عدس پلو
۶۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۸۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۸۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۲۳۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۳۵۰-۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۵۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو با آب مرغ
سوپ جو
۳۷,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۲۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

۱۲۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۹,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ساده

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

ساده

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی
۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان