جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی گوشت گوساله گرمی و ۲۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب لقمه
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک گوسفندی

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب شیشلیک گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو چنجه گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک گوساله

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب شیشلیک گوساله
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بلغاری

یک سیخ کباب بلغاری فیله گوساله و فیله مرغ رول شده ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب بلغاری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب چنجه گوساله
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش فیله گوساله طعم دار شده با رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: مغز گردو، سبزی کوهی، ادویه مخصوص، گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی گوشت گوساله و مرغ کوبیده و رول شده ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب قفقازی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب سلطانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، مخلوط کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
چلو کباب تبریزی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
چلو کباب بختیاری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲۰ گرم جوجه کباب نگینی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، د...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، گوجه کبابی، ...
چلو کباب میکس معمولی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی گوشت گوساله گرمی و ۲۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله زعفرانی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب بناب
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب لقمه
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ رول شده ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب (ران)
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: مغز گردو، سبزی کوهی، ادویه مخصوص، پیاز، گوجه کبابی،...
چلو جوجه کباب ترش
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی

یک سیخ بال کبابی ۹ تکه، دورچین:
بال کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی ۳ تکه، دورچین:
گوجه کبابی
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه گوساله

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب چنجه گوساله
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک گوساله

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب شیشلیک گوساله
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی گوشت گوساله مرغ کوبیده و رول شده ۳۰۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب قفقازی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۸۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تبریزی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، میکس کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب تبریزی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۴۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۷۰ گرمی میکس کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی و ۲۰ گرم جوجه کباب نگینی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۹۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب میکس معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، جوجه کباب نگینی ۲۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک لقمه نگین دار مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله زعفرانی ۱۸۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب بناب
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک کباب لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

یک سیخ ماهیچه گوسفندی ۵۰۰ گرمی، دورچین:
خوراک ماهیچه گوسفندی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

یک سیخ ۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین:
خوراک گردن گوسفندی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین:
خوراک شنیسل مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین:
خوراک اکبر جوجه
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۶ تکه فیله مرغ ۴۵۰ گرمی، دورچین:
خوراک جوجه چینی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ رول شده ۳۰۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب حلزونی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

یک عدد ران مرغ سوخاری ۴۵۰ گرمی، دورچین:
خوراک مرغ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۸۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب (ران)
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با رب انار، دورچین: مغز گردو، سبزی کوهی، ادویه مخصوص، پیاز، نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده، دورچین:
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۹۰ گرمی، دورچین: نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)

یک سیخ ماهی قزل آلا بدون استخوان ۴۵۰ گرمی، دورچین:
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
چلو گردن گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
چلو اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
زرشک پلو مرغ سرخ شده (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین:
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون استخوان)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه نثار قزوین

۳۰۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۲۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، خلال پسته، خلال بادام، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار قزوین
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ مرغ، جو، آب قلم، هویج، سیب زمینی، جعفری، گشنیز
سوپ جو
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۵۰۰ گرم سالاد فصل شرکتی،
سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده سنتی

۱۰۰ گرم زیتون پرورده سنتی با سبزی کوهی (تک نفره)
زیتون پرورده سنتی
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (تک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار سنتی

۲۰۰ گرم ماست و خیار سنتی، ماست، خیار، گل محمدی، نعنا، پونه
ماست و خیار سنتی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی زالی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی زالی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان