جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)

۵ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)
۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین روز
چلو مرغ سس پز (ران)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

خوراک کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگینی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده نگینی
۲۰
۴۳,۰۰۰ ۳۴,۴۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)

۵ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)
۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگینی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده نگینی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دوازده سیخ)

۱۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز، سرو داخل دیس بزرگ(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده (دوازده سیخ)
۲۰
۴۳۰,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کامل

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین ...
چلو کباب کامل
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ مرینت شده با ماست ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
 چلو جوجه کباب ماستی (ران)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ مرینت شده ۲۴۰ گرمی، سس مخصوص، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب ترش (سینه)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچی...
چلو کباب میکس
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی ۲۲۰ گرمی ترکیب سینه مرغ بدون استخوان و ۹۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچ...
چلو جوجه کباب قفقازی
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوشت فیله گوساله ۱۸۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب فیله
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب برگ
۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین روز
چلو مرغ سس پز (ران)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی با گوشت، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی با مرغ، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۲۵۰الی ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت ماست زعفرانی

ماست چکیده،خامه وگوشت گردن گوسفندی، گردو، زعفران، شکر
خورشت ماست زعفرانی

بزرگ (۵۰۰ گرم)

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کامل

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین ...
چلو کباب کامل
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب برگ
۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوشت فیله گوساله ۱۸۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب فیله
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگینی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده نگینی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی ۲۲۰ گرمی ترکیب سینه مرغ بدون استخوان و ۹۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچ...
چلو جوجه کباب قفقازی
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچی...
چلو کباب میکس
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ مرینت شده با ماست ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
 چلو جوجه کباب ماستی (ران)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ مرینت شده ۲۴۰ گرمی، سس مخصوص، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب ترش (سینه)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی (۶ عدد)، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کتف و بال کبابی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دوازده سیخ)

۱۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز، سرو داخل دیس بزرگ(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده (دوازده سیخ)
۲۰
۴۳۰,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)

۵ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده (پنج سیخ)
۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کامل

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک کباب کامل
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک کباب برگ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگینی، دورچین روز(بدون نان وگوجه)
خوراک کباب کوبیده نگینی
۲۰
۴۳,۰۰۰ ۳۴,۴۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک کباب میکس
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی ۲۲۰ گرمی ترکیب سینه مرغ بدون استخوان و ۹۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک جوجه کباب قفقازی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ مرینت شده با ماست ۲۴۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
 خوراک جوجه کباب ماستی (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ مرینت شده ۲۴۰ گرمی، سس مخصوص، دورچین روز(بدون نان)
خوراک جوجه کباب ترش
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی (۶عدد)، دورچین روز(بدون نان)
خوراک کتف و بال کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ نصف گوجه کبابی (۵ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، دورچین روز(بدون نان)
خوراک مرغ سس پز (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی (۶۰%برنج ایرانی و ۴۰%برنج خارجی)
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین روز
چلو مرغ سس پز (ران)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی با گوشت، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی با مرغ، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی با مرغ، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی با مرغ، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۲۵۰الی ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۳۰۰ گرمی، دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالادفصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس یک نفره
سالادفصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم سوپ جو، جو پرک، رب گوجه، سبزیجات، آب مرغ
سوپ جو (یک کیلوگرم)
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت ماست زعفرانی

ماست چکیده،خامه وگوشت گردن گوسفندی، گردو، زعفران، شکر
خورشت ماست زعفرانی

بزرگ (۵۰۰ گرم)

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک عدد ماست موسیر شرکتی ۱۰۰ گرمی (یک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک عدد زیتون پرورده شرکتی ۱۰۰ گرمی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر (به همراه لیوان یک بار مصرف)
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان