جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران رفتاری (وحدت اسلامی)

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص

چلو کباب مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز

چلو کباب ممتاز
۳۳,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۳۳,۲۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

ته چین گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان