جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، ...
چلو کباب لقمه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۵۰ ران مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی مخصوص رودکنار

یک سیخ کباب شیشلیک، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، کباب لقمه، خورشت مرغ، ۴ پرس برنج ایرانی، دورچین: ترشی، زیتون پ...
سینی مخصوص رودکنار
۹۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو کباب شیشلیک
۳۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو کباب برگ مخصوص
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو کباب بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله نگین دار شده با سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کل...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، ...
چلو کباب لقمه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۸ عدد بال کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
چلو بال کبابی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی
سبزی پلو
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۴۰۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک کباب شیشلیک
۳۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله نگین دار شده با سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ت...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک کباب لقمه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۸ عدد بال کبابی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک بال کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی
خوراک گردن گوسفندی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف جوجه ۵۰۰ گرمی، دورچین: رب انار
خوراک اکبر جوجه
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده با سس آلو

۴۵۰ ران مرغ سرخ شده با سس آلو
خوراک مرغ سرخ شده با سس آلو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

۴۵۰ گرم ماهی کبابی بدون استخوان، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک ماهی کبابی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی کبابی بدون استخوان، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
خوراک ماهی سرخ شده
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ ران مرغ سرخ شده، دورچین: سس مرغ
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه ۵۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: رب انار
چلو اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده با سس آلو (ران)

۴۵۰ ران مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده با سس آلو (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی کبابی

۴۵۰ گرم ماهی کبابی بدون استخوان، ۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
سبزی پلو با ماهی کبابی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی سرخ شده بدون استخوان، ۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: ترشی، پیاز، جعفری، کلم، گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل
سبزی پلو با ماهی سرخ شده
۱۹۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۵۰ ران مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

پنه، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، سس سفید
سالاد ماکارونی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم هویج

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم هویج
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کلم ، کلم برکلی، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، دست ساز
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

یک نفره، دست ساز
زیتون شور
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، دست ساز
زیتون پرورده
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون عسلی

یک نفره، دست ساز
زیتون عسلی
۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره، دست ساز
ترشی مخلوط
۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

یک نفره، دست ساز
ترشی بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک نفره، دست ساز
سیر ترشی
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست خیار

یک نفره، دست ساز
ماست خیار
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

یک نفره، دست ساز
ماست بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست دلال

یک نفره، دست ساز
ماست دلال
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

یک نفره، دست ساز
ماست چکیده
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، دست ساز
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

یک نفره، دست ساز
بورانی اسفناج
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان