جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

سینی کباب مخصوص

۲۰۰ گرم برگ گوساله، ۵۰۰ گرم جوجه با استخوان، ۱۸۰ گرم لقمه، ۳ پرس برنج
سینی کباب مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

چلو کباب کاردی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص سبز

چلو جوجه کباب مخصوص سبز
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص تند

چلو جوجه کباب مخصوص تند
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص ترش

چلو جوجه کباب مخصوص ترش
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف مرغ

چلو کباب کتف مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی

خوراک کباب کاردی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

خوراک جوجه کباب فیله
۱۴,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک قزل آلا شنیسلی

خوراک قزل آلا شنیسلی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

کتف کبابی
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت گوساله

چلو گوشت گوساله
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا شنیسلی

چلو ماهی قزل آلا شنیسلی
۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

چلو مرغ ترش
۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

فلفل کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (کیلویی)

خورشت قورمه سبزی (کیلویی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (کیلویی)

خورشت قیمه سیب زمینی (کیلویی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (کیلویی)

خورشت قیمه بادمجان (کیلویی)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱/۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی

۱/۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

رایگان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۷,۰۰۰ تومان