جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران شاطر عباس

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده لقمه (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده لقمه (2 سیخ)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب کوبیده لقمه (2 سیخ)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص شاطر

یک سیخ جوجه کباب فیله و سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک جوجه کباب مخصوص شاطر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران یا سینه مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری مخصوص شاطر

یک سیخ کوبیده ۱۱۰گرم،‌ استخوان ۲۵۰گرم بصورت میکس بهمراه یک پرس چلوکره، مخلفات دورچین
چلو کباب وزیری مخصوص شاطر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تن...
چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه با کوبیده لقمه ای

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافت...
چلو کباب برگ ویژه با کوبیده لقمه ای
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز (۱۵۰ گرم)

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب برگ ممتاز (150 گرم)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص (۲۳۰ گرم)

یک سیخ کباب برگ مخصوص راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب برگ مخصوص (230 گرم)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده لقمه (2 سیخ)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

برنج تند

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس تند، گوجه فرنگی، نخود فرنگی
برنج تند
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کنجه لاری

۳۰۰ گرم فیله گوساله مزه دار شده در ماست چکیده و ادویه مخصوص بهمراه گوجه و یک قرص نان
کباب کنجه لاری
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه ای با جوجه

یک سیخ لقمه ۲۲۰گرمی ۵۰ گرم سینه مرغ که روی لقمه نگین شده است گوجه و فلفل و یک قرص نان
خوراک کباب کوبیده لقمه ای با جوجه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
 خوراک کباب برگ ممتاز
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه با لقمه

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
 خوراک کباب برگ ویژه با لقمه
۳۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه

یک سیخ کباب برگ ویژه راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب برگ ویژه
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه با کوبیده لقمه ای

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب برگ ویژه با کوبیده لقمه ای
۳۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز با کوبیده

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
 خوراک کباب برگ ممتاز با کوبیده
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص شاطر با کوبیده

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب مخصوص شاطر با کوبیده
۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک با استخوان

یک سیخ کباب شیشلیک گوسفندی ۵۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک شیشلیک با استخوان
۲۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی ، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنور...
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب مخصوص شاطر

یک سیخ فیله کباب مخصوص فیله گوسفندی ۲۳۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک فیله کباب مخصوص شاطر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس سینه مرغ زعفرانی ۱۴۰ گرمی و فیله گوسفندی ۱۴۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ لقمه ۲۲۰ گرمی که ۵۰ گرم سینه مرغ روی آن نگین شده است٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب کوبیده لقمه (2 سیخ)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده لقمه گوسفندی ۱۶۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب کوبیده لقمه (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش مخصوص شاطر

۳۰۰ گرم ران بی استخوان مزه دار شده در رب انار و گردو و سبزیجات محلی بهمراه گوجه و مخلفات و یک قرص نان تافتون
جوجه کباب ترش مخصوص شاطر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص شاطر

یک سیخ جوجه کباب فیله و سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک جوجه کباب مخصوص شاطر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک جوجه کباب (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کامل ۵۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک ماهیچه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۳۵۰-۴۰۰ گردن گوسفندی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک گردن
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۲۵۰ گرم گوشت ران گوسفندی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک گوشت
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک مرغ (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ سس پز، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک مرغ (سینه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، دورچین روز، یک قرص نان تافتون تنوری
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک سبزیجات

قارچ پخته، هویج پخته، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، کدو
خوراک سبزیجات
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

خورشت فسنجان ران (اضافه)

۱۵۰ گرم خورشت فسنجان با ران مرغ، ۳۵۰ گرم ران مرغ
خورشت فسنجان ران (اضافه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان سینه (اضافه)

۱۵۰ گرم خورشت فسنجان با سینه مرغ، ۳۵۰ گرم سینه مرغ
خورشت فسنجان سینه (اضافه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت بره

۲۵۰-۳۰۰ گرم گوشت بره، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۲۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۳۵۰-۴۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۲۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران یا سینه مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران یا سینه مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

استیک مرغ با سس قارچ

۲۵۰ گرم مرغ گریل شده، سس قارچ، دورچین: سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، هویج، لیمو
استیک مرغ با سس قارچ
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک گوشت با سس قارچ

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، دورچین: سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، هویج، لیمو
استیک گوشت با سس قارچ
۲۴۰,۰۰۰ تومان

میگو سرخ کرده با سس مخصوص

۱۵۰ گرم میگو سرخ کرده، سس مخصوص، دورچین: سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، هویج، لیمو
میگو سرخ کرده با سس مخصوص
۲۵۵,۰۰۰ تومان

میگو کبابی با سس مخصوص

۱۵۰ گرم میگو کبابی، سس مخصوص، دورچین: سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، هویج، لیمو
میگو کبابی با سس مخصوص
۲۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی
گوجه  کبابی
۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

یک سیخ فلفل کبابی
فلفل کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو سرآشپز

۲۵۰ گرم، سوپ جو مخصوص، آب مرغ، کرفس، تره فرنگی، کلم سفید، رب
سوپ جو سرآشپز
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو با سس مخصوص

۱۸۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، کلم سفید، سس مخصوص
سالاد کاهو با سس مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد مغز کاهو مخصوص شاطر

۲۲۰ گرم، مغز کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، کلم سفید، سس مخصوص
سالاد مغز کاهو مخصوص  شاطر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد دیس

کاهو٬ خیار٬ هویج٬ گوجه٬ زیتون
سالاد دیس
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد مغز

مغز کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، کلم سفید، سس مخصوص
سالاد مغز
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۵۰ گرم سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر شاطر عباس

۱۲۰ گرم ماست چکیده مخصوص شاطر عباس
ماست چکیده موسیر شاطر عباس
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده کوچک

ماست چکیده مخصوص شاطر عباس
ماست چکیده کوچک
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار گردو

۱۵۰ گرم، ماست، خیار، کشمش، گردو
ماست و خیار گردو
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست شرکتی

۱۰۰ گرم ماست بسته بندی تک نفره(کارخانه ای)
ماست شرکتی
۵,۰۰۰ تومان

ماست کاسه ای

یک کیلو ماست چکیده مخصوص داخل کاسه
ماست کاسه ای
۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۲۰ گرم زیتون
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون (یک کیلو)

زیتون پرورده مخصوص شاطر
زیتون (یک کیلو)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پنیر و سبزی تازه

یک نفره، ۵۰ گرم سبزی، ۱۰ گرم پنیر
پنیر و سبزی تازه
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

دیس بزرگ

جهت کباب (چند پرس داخل یک دیس با هم)جهت شیک بودن بسته بندی
دیس بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

دیس کوچک

جهت کباب (چند پرس داخل یک دیس با هم)جهت شیک بودن بسته بندی
دیس کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری شرکتی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری شرکتی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ پارچی

۱.۵ لیتری-دوغ محلی نعنایی
دوغ پارچی
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری مخصوص شاطر عباس

۳۵۰ میلی لیتر-دوغ محلی نعنایی
دوغ بطری مخصوص شاطر عباس
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده مخصوص شاطر عباس

۱.۵ لیتر-دوغ محلی نعنایی
دوغ خانواده مخصوص شاطر عباس
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۳۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان