جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

رستوران شاندیز اسفندیار

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۳۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

۳۰۰ گرم بدون نان
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک مخصوص شاندیز

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی(یک سیخ) ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب شیشلیک مخصوص شاندیز
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص شاندیز مشهد

۲۵۰گرم گوشت گوسفندی (یک سیخ) ۳۵۰ گرم برنج یرانی
چلو کباب برگ مخصوص شاندیز مشهد
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب برگ مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ شامل برگ ۱۰۰ گرم و جوجه۱۵۰گرم. ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب مخصوص

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب بناب مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۳۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

دو سیخ کباب کوبیده ۲۸۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخلوط ران وسینه مرغ با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه فیله ی مخصوص سراشپز

سینه رول شده داخلش گوشت کوبیده
چلو جوجه فیله ی مخصوص سراشپز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سرآشپز

یک سیخ جوجه با لایه کوبیده ۲۶۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب سرآشپز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه فسنجونی

چلو جوجه فسنجونی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران مخصوص شاندیز

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب ران مخصوص شاندیز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران معمولی

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ران معمولی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله مخصوص شاندیز

۲۸۰ گرم فیله، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب فیله مخصوص شاندیز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس شیشلیک شاندیز

دنده گوسفندی ۲تیکه جوجه ۱نیکه برگ
چلو کباب میکس شیشلیک شاندیز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سرآشپز مخصوص شاندیز

یک سیخ جوجه با لایه کوبیده ۳۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب سرآشپز مخصوص شاندیز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری شاندیز

یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب وزیری شاندیز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش (سینه)

۳۰۰ گرم جوجه، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب ترش (سینه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش (ران)

۳۰۰ گرم جوجه، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب ترش (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک مخصوص شاندیز

دنده گوسفندی بدون نان
خوراک کباب شیشلیک مخصوص شاندیز
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده بدون نان
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص شاندیز مشهد

۲۸۰ گرم بدون نان
خوراک کباب برگ مخصوص شاندیز مشهد
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم راسته گوساله بدون نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس شیشلیک شاندیز

دنده گوسفندی بدن نان
خوراک کباب میکس شیشلیک شاندیز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب مخصوص

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله بدون نان
خوراک کباب بناب مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

کباب کوبیده ۱۶۰ گرمی بدون نان
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۳۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرم بدون گوجه
کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله مخصوص شاندیز

۲۸۰ گرم بدون نان
خوراک کباب فیله مخصوص شاندیز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سرآشپز مخصوص

یک سیخ جوجه کباب با لایه کوبیده ۳۲۰ گرم بدون نان
خوراک کباب سرآشپز مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

۸۰۰ گرم بدون نان
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

۳۰۰ گرم بدون نان
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش (ران)

۳۰۰ گرم بدون نان
خوراک جوجه کباب ترش (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش (سینه)

۳۰۰ گرم بدون نان
خوراک جوجه کباب ترش (سینه)
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۵۵۰ گرم گوشت گوسفندی بدون نان
خوراک گردن
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۰۰ گرم گوشت گوسفندی بدون نان
خوراک ماهیچه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف مخصوص

۵۰۰ گرم کتف بدون نان
خوراک کتف مخصوص
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص

۵۰۰ گرم بدون نان
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری شاندیز

یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده بدون نان
خوراک کباب وزیری شاندیز
۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ شامل جوجه و برگ بدون نان
خوراک کباب بختیاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو چاق کباب

کباب کوبیده سبزیجات
چلو چاق کباب
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص (کتف)

۵۰۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو گوشت مخصوص (کتف)
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۳۰۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو گوشت
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۵۵۰ گرم ماهیچه، ۳۵۰ گرم برنج
چلو ماهیچه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۵۰۰ گرم گردن، ۳۵۰ گرم برنج
چلو گردن
۲۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو مخصوص

۳۵۰ گرم زرشک پلو
زرشک پلو مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا مخصوص

۵۰۰ گرم ماهی، ۳۵۰ گرم برنج
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

قیمه نثار معمولی

۱۰۰ گرم گوشت، خورشت قیمه نثار
قیمه نثار معمولی
۱۴۳,۰۰۰ تومان

قیمه نثار مخصوص

۱۵۰ گرم گوشت، خورشت قیمه نثار
قیمه نثار مخصوص
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو
سالاد فصل
۳۳,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۴۰۰ گرم
سوپ جو
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم
زیتون پرورده
۳۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده چکیده

۲۰۰ گرم
ماست ساده چکیده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست، خیار
ماست و خیار
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
  نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هی دی کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ تندیس

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ تندیس
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان