جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

رستوران شهریار (اصفهان)

چلو کباب

چلو کباب بره

یک سیخ کباب بره راسته گوسفندی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو کباب بره
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کامل

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش...
چلو کباب کامل
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو کباب برگ مخصوص
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو کباب کوبیده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو جوجه کباب (ران)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس شهریار

یک سیخ کباب میکس شهریار ۲۴۰ گرمی ترکیب کباب بره راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم...
خوراک کباب میکس شهریار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک کباب کوبیده لقمه زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب یک عدد سینه کامل مرغ، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک جوجه کباب (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک جوجه کباب (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک جوجه کباب با استخوان
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن بره

۴۰۰ گرم گردن بره، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک گردن بره
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه بره

۴۰۰ گرم ماهیچه بره، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک ماهیچه بره
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ فر پز (ران)

یک عدد ران مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک مرغ فر پز (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ فر پز (سینه)

یک عدد ران مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، نصف نان بازاری
خوراک مرغ فر پز (سینه)
۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۳ عدد سینه مرغ گریل، دورچین: خیارشور، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، لیموترش، چیپس
جوجه چینی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، کوکو قندی، نصف نان بازاری
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سالمون کبابی

۲۲۰ گرم ماهی قزل آلا سالمون کبابی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس، کوکو قندی، نصف نان بازاری
خوراک ماهی قزل آلا سالمون کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با زرشک ساده

۳۵۰ گرم باقالی پلو با زرشک با برنج ایرانی
باقالی پلو با زرشک ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ته چین ساده

۵۰۰ گرم ته چین قالبی ساده با برنج ایرانی، ماست، تخم مرغ، زعفران، برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
ته چین ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گردن

۴۰۰ گرم گردن بره، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
باقالی پلو با گردن
۲۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
باقالی پلو با ماهیچه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ لاپلو

۶۵۰ گرم ته چین مرغ قالبی با برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم مرغ ریش ریش شده لاپلو، برنج ایرانی، زرشک، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، ...
ته چین مرغ لاپلو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ فر پز (ران)

یک عدد ران مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
زرشک پلو با مرغ فر پز (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ فر پز (سینه)

یک عدد سینه مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
زرشک پلو با مرغ فر پز (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ فر پز (ران)

یک عدد ران مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
باقالی پلو با مرغ فر پز (ران)
۹۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ فر پز (سینه)

یک عدد سینه مرغ فر پز ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
باقالی پلو با مرغ فر پز (سینه)
۹۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا سرخ کرده

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، ترشی کلم قرمز، جعفری، چیپس
باقالی پلو با ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت بادمجان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۵۵۰ گرم خورشت فسنجان با مرغ، ۲۲۰ گرم مرغ، طعم ملس، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بادمجان سرخ کرده، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۵۵۰ گرم خورشت فسنجان با مرغ، ۲۲۰ گرم مرغ، طعم ملس
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس (یک نفره)
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ ساده

جو، آب مرغ، هویج، جعفری (یک نفره)
سوپ ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ با مرغ

جو، مرغ، آب مرغ، هویج، جعفری (۲ نفره)
سوپ با مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۳۰۰ گرم خورشت ماست، گوشت گردن گوسفندی، ماست چکیده، زعفران، شکر
خورشت ماست
۴۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک عدد ماست موسیر شرکتی ۱۷۰ گرمی (یک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان