جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۹۵ گرم کوبیده، ۱۵۰ گرم برگ
چلو کباب سلطانی
۳۴,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۱۸۵ گرم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۴,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۱۵۰گرم
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۱,۸۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

۱۸۰گرم
چلو کباب برگ گوساله
۲۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه یک سیخ کوبیده معمولی
چلو کباب میکس معمولی
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کوبیده یک سیخ جوجه مخصوص
چلو کباب میکس مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص تند ترکی

۲۵۰ گرم
چلو جوجه کباب مخصوص تند ترکی
۱۹,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰گرم
چلو جوجه کباب معمولی
۱۲,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۸,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی تند ترکی

۱۵۰ گرم
چلو جوجه کباب معمولی تند ترکی
۱۴,۲۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۳,۵۰۰ تومان

برنج (نیم پرس)

۸۰ گرم
برنج (نیم پرس)
۲,۳۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

کوبیده ۹۰ گرم، برگ ۱۸۰ گرم
خوراک کباب سلطانی
۳۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

۱۸۰ گرم
خوراک کباب برگ گوساله
۲۶,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

تک سیخ
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵,۹۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

۷۵ گرم
خوراک کباب کوبیده معمولی
۴,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص تند ترکی

۲۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب مخصوص تند ترکی
۱۶,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی تند

خوراک جوجه کباب معمولی تند
۱۱,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵,۷۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرمی
خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم
خوراک گردن گوسفندی
۳۸,۷۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم
خوراک ماهیچه
۴۷,۳۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا ویژه

۴۰۰ گرم
خوراک ماهی قزل آلا ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۲۸۰ گرم
خوراک ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۱۶۰ گرم گوشت گوساله
خوراک گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران
خوراک مرغ
۱۱,۲۰۰ تومان

خوراک مرغ کنتاکی

۱۸۰ گرم فیله مرغ
خوراک مرغ کنتاکی
۱۳,۹۰۰ تومان

خوراک آلوچه

خوراک آلوچه
۸,۳۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل الا ویژه

۳۵۰ گرم
چلو ماهی قزل الا ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم
چلو ماهیچه گوسفندی
۴۹,۶۰۰ تومان

ته چین مرغ

۵۰۰گرم
ته چین مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم
چلو گردن گوسفندی
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ویژه

چلو مرغ ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۱۵۰ گرم
چلو گوشت گوساله
۲۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسنلی

چلو خورشت بادمجان (پرسنلی)

چلو خورشت بادمجان (پرسنلی)
۷,۲۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قیمه
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰گرم خورشت
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹,۱۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت بادمجان (اضافه)
۵,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۷,۸۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۸۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت آلوچه (اضافه)

۲۵۰ گرم
خورشت آلوچه (اضافه)
۸,۳۰۰ تومان

غذای روز

استامبولی

استامبولی
۷,۳۰۰ تومان

پیش غذا

آب مرغ (یک کاسه)

سس مرغ
آب مرغ (یک کاسه)
۱,۱۰۰ تومان

خورشت ماست (یک کیلو)

۱ کیلو
خورشت ماست (یک کیلو)
۳۴,۲۰۰ تومان

خورشت ماست (نیم کیلو)

نیم کیلو
خورشت ماست (نیم کیلو)
۱۷,۱۰۰ تومان

خورشت ماست (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
خورشت ماست (250 گرم)
۸,۵۰۰ تومان

کره

کره
۲۰۰ تومان

آب لیمو

آب لیمو
۲۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۷۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

۷ عدد گوجه
گوجه (یک سیخ)
۲,۳۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

کوکا
نوشابه بطری
۱,۷۰۰ تومان

نوشابه قوطی

کوکا و فانتا
نوشابه قوطی
۳,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۳۰۰ تومان

دوغ بزرگ سپیدار

محلی
دوغ بزرگ سپیدار
۵,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

ساده
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان