جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو اکبر جوجه

نضف یک مرغ کامل شامل ران و سینه سرخ شده داخل کره
چلو اکبر جوجه
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ

ویژه (۲۵۰ گرم)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گررم)

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب فیله گوسفندی
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ن...
چلو کباب سلطانی گوسفندی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته گوسفندی ۱۰۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبا...
چلو کباب مخلوط
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب حلزونی
۵۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی و جوجه نگینی ۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب نگین دار
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۵۵۰ گرم)

۵۰,۵۰۰ تومان

معمولی (۴۰۰ گرم)

۴۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده

ممتاز (۳۵۰ گرم)

۵۰,۵۰۰ تومان

مخصوص (۲۲۰ گرم)

۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره

یک پرس (۴۰۰ گرم)

۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب فیله گوسفندی

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب فیله گوسفندی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نارنج، یک عدد نان لواش با دیس
خوراک کباب کوبیده

ممتاز (۳۵۰ گرم)

۴۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۲۰ گرم)

۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۱۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوسفندی، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

ویژه (۲۵۰ گرم)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته گوسفندی ۱۰۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۴۰۰ گرمی، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب مخلوط
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی و جوجه نگینی ۷۰ گرمی، نارنج، یک عدد نان لواش با دیس
خوراک کباب نگین دار
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش با دیس
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۵۵۰ گرم)

۴۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۴۰۰ گرم)

۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی ۴۰۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش با دیس
خوراک جوجه کباب حلزونی
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۰۰-۳۵۰ گرم ران مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ

سرخ شده

۲۴,۵۰۰ تومان

سس پز

۲۴,۵۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

۷ عدد کتف مرغ کبابی، یک عدد نان لواش با دیس
خوراک کتف کبابی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۴۱,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۵۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰-۳۵۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم زرشک پلو برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ

سرخ شده

۳۵,۵۰۰ تومان

سس پز

۳۵,۵۰۰ تومان

چلو کتف

۷ عدد کتف مرغ کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کتف
۳۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خوراک قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله
خوراک قورمه سبزی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ جو همراه با سینه مرغ قارچ سبزی تازه جو و غیره
سوپ
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوره ای

ماست چکیده داخل کوزه
ماست موسیر کوره ای
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست کوزه ای اسفناج

ماست چکیده همراه با کوزه
ماست کوزه ای  اسفناج
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

گوجه کبابی (یک عدد)

یک عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک عدد)
۱,۰۰۰ تومان

کره اضافه

کره یک نفره
کره اضافه
۵۰۰ تومان