جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص طلا

۱۶۰ گرم کباب برگ گوسفندی، ۱۳۰ گرم کباب کوبیده نگین دار
چلو کباب مخصوص طلا
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

۱۶۰ گرم راسته گوسفندی
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه گوسفندی

۲۰۰ گرم راستهد گوسفندی
چلو کباب برگ ویژه گوسفندی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۶۰ گرم راسته گوسفندی و سینه مرغ
چلو کباب بختیاری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

۱۵۰ گرم سینه مرغ، ۱۳۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب مخلوط
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه، ۱۳۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب میکس
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۱۵۰ گرم
چلو کباب نگین دار
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۶۰ گرم
چلو کباب لقمه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۱۳۰ گرم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲۶۰ گرم
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لبنانی

۱۵۰ گرم ران مرغ، ادویه مخصوص
چلو جوجه کباب لبنانی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی

۱۵۰ گرم ران مرغ، ادویه مخصوص
چلو جوجه کباب مکزیکی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجونی

۱۵۰ گرم ران مرغ، ادویه مخصوص
چلو جوجه کباب فسنجونی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

۲۸۰ گرم ران مرغ
چلو جوجه کباب ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۵۰ گرم سینه مرغ
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم، جوجه کامل
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه، ۱۳۰ گرم کباب کوبیده
خوراک کباب میکس
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۱۵۰ گرم
خوراک کباب نگین دار
۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۵۰ گرم
خوراک کباب لقمه
۹,۵۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

۱۶۰ گرم
کباب لقمه (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱۳۰ گرم
خوراک کباب کوبیده
۷,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه

۲۸۰ گرم ران مرغ
خوراک جوجه کباب ویژه
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم، جوجه کامل
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۷ تکه فیله مرغ
خوراک جوجه چینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم، ماهی کامل
خوراک ماهی قزل آلا
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

۳۵۰ گرم، ماهی کامل
خوراک ماهی کبابی
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی

۳۵۰ گرم
خوراک شنیسل ماهی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۱۶۰ گرم سینه مرغ
خوراک شنیسل مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ
خوراک مرغ
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم، ماهی کامل، برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

۳۵۰ گرم، ماهی کامل، برنج ایرانی
چلو ماهی کبابی
۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ
زرشک پلو با مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۹,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو
۳,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

ماءالشعیر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان