جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه راسته گوسفندی و قلوه گاه ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیلیک عمارت

یک سیخ کباب شیشلیک راسته دنده بره ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب شیلیک عمارت
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت بره ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب سلطانی
۳۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره مخصوص

یک سیخ کباب بره گوشت فیله بره ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو،
چلو کباب بره مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو
چلو کباب برگ مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی، میکس: گوشت راسته بره ۱۷۰ گرمی، سینه مرغ زعفرانی ۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قر...
چلو کباب قفقازی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس: گوشت راسته بره ۸۰ گرمی، سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم ق...
چلو کباب بختیاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه راسته گوسفندی و قلوه گاه ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ویژه

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، تکه های سینه مرغ زعفرانی ۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ریحون، ترشی کلم قرمز، لیمو،...
چلو کباب لقمه ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش مخصوص گیلان

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته بره ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو،
چلو کباب ترش مخصوص گیلان
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو،
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیلیک عمارت

یک سیخ کباب شیشلیک راسته دنده بره ۴۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک کباب شیلیک عمارت
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت بره ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب سلطانی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بره مخصوص

یک سیخ کباب بره گوشت فیله بره ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک کباب بره مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی، میکس: گوشت راسته بره ۱۷۰ گرمی، سینه مرغ زعفرانی ۷۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب قفقازی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس: گوشت راسته بره ۸۰ گرمی، سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه راسته گوسفندی و قلوه گاه ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، ریحون، ترشی کلم قرمز، لیمو، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ویژه

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، تکه های سینه مرغ زعفرانی ۶۰ گرمی، گوجه کبابی،، ترشی کلم قرمز، لیمو،لیمو، نان
خوراک کباب لقمه ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش مخصوص گیلان

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته بره ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک کباب ترش مخصوص گیلان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، گوجه کبابی ترشی کلم قرمز، لیمو،، نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، لیمو، نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، لیمو، نان
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

یه مرغ ۵۰۰ گرمی، خیارشور، لیمو، ترشی، کلم
خوراک اکبر جوجه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، لیمو، نان
خوراک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن بره

۴۰۰ گرم گردن بره، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، لیمو، نان
 خوراک گردن بره
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین ویژه عمارت

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ته چین تیکه ای ، بادمجان سرخ شده، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
ته چین ویژه عمارت
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

۳۰۰ گرم گوشت گردن، ته چین تیکه ای، بادمجان سرخ شده، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
ته چین گوشت
۲۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن بره

۴۰۰ گرم گردن بره، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
باقالی پلو با گردن بره
۲۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
باقالی پلو با مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، مرغ ۵۰۰ گرمی، خیارشور، لیمو، ترشی، کلم
چلو اکبر جوجه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل عمارت

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده
سالاد فصل عمارت
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبلیمو، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست، خیار
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست، اسفناج
ماست بورانی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر اعلا

شرکتی
ماست موسیر اعلا
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر (بسته بندی)

شرکتی
ماست موسیر (بسته بندی)
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ عمارت

۲۵۰ گرم سوپ جو می باشد
سوپ قارچ عمارت
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی لیوانی

دوغ سنتی لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر

۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده نصیری

دوغ خانواده نصیری

۱.۵ لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر

۴,۰۰۰ تومان