جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، ته دیگ
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۵۰گرمی مزه دار شده با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ
چلو جوجه کباب مخصوص
۸۴,۰۰۰ تومان

برنج ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، زعفران، ته دیگ زعفرانی
برنج ساده
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: ...
چلو کباب سلطانی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، ته دیگ
چلو کباب برگ مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب شنیسل مرغ ۱۲۰ گرمی و کباب برگ گوشت گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ت...
چلو کباب بختیاری
۱۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، ته دیگ
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباسی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوج...
چلو کباب شاه عباسی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، ته دیگ
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۵۰گرمی مزه دار شده با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ
چلو جوجه کباب مخصوص
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه فدک

یک سیخ جوجه کباب شنسل مرغ لقمه ای ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش ته دیگ
چلو جوجه کباب ویژه فدک
۸۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، ته دیگ
چلو جوجه کباب با استخوان
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو پاچین کبابی

۴۵۰گرم پاچین کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی به همراه دورچین
چلو پاچین کبابی
۸۹,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۵۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
چلو گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

برنج ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، زعفران، ته دیگ زعفرانی
برنج ساده
۳۲,۰۰۰ تومان

ته دیگ

یک تکه ته دیگ زعفرانی با برنج ایرانی
ته دیگ
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

گوجه کبابی (یک سیخ)

ا سیخ گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین کبابی

۳۵۰-۴۰۰ گرم پاچین کبابی، دورچین: گوجه کبابی، ،لیمو ترش
خوراک پاچین کبابی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، لیمو، گوجه کبابی،
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کباب لقمه مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل ۲۴۰ گرمی مزه دار شده در سس مخصوص، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب شنیسل مرغ ۱۲۰ گرمی و کباب برگ گوشت گوسفندی ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
خوراک کباب بختیاری
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه فدک

یک سیخ جوجه کباب شنسل مرغ لقمه ای ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
خوراک جوجه کباب ویژه فدک
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سس مخصوص، دورچین: لیموترش، گوجه کبابی،
خوراک جوجه کباب با استخوان
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۵۵۰ گرم گوشت گوسفندی،
خوراک گوشت
۱۹۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک برش نان
نان (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو کباب تابه ای

۲۲۰ گرم کباب تابه ای گوشت چرخ کرده گوسفندی، ۳۸۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب تابه ای
۹۵,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

دو عدد کوفته ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص
کوفته تبریزی
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

یک پرس خورشت، با گوشت مرغ قلیه شده، گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

یک پرس خورشت، با گوشت مرغ قلیه شده
خورشت فسنجان (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست خیار

ماست خیار
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو

شنیسل مرغ، جو
سوپ جو

(پرسی)

۷,۰۰۰ تومان

(یک کیلو)

۲۳,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۹۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
 ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری هفت گیاه

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری هفت گیاه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۷,۵۰۰ تومان

هلو

۱۷,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی گرینه

یک لیتر
دوغ خانواده محلی گرینه
۲۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان