جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران لانه کبوتر

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ سلطانی

چلو کباب برگ سلطانی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مجلسی

چلو کباب برگ مجلسی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (۲ سیخ)

چلو کباب لقمه زعفرانی (2 سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (۱ سیخ)

چلو کباب لقمه زعفرانی (1 سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله

چلو جوجه کباب فیله
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۲۰,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

خوراک کباب شیشلیک
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ سلطانی

خوراک کباب برگ سلطانی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

خوراک کباب برگ ممتاز
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مجلسی

خوراک کباب برگ مجلسی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک برگ مخصوص

خوراک برگ مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (۱ سیخ)

خوراک کباب لقمه (1 سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۲ سیخ)

خوراک کباب کوبیده (2 سیخ)
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

خوراک جوجه کباب فیله
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

خوراک گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی تیلا پیا

خوراک ماهی تیلا پیا
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با گوشت

آلبالو پلو با گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو  پلو با مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی تیلاپیا

سبزی پلو با ماهی تیلاپیا
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی تیلاپیا

چلو ماهی تیلاپیا
۲۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ کامل

ته چین مرغ کامل
۲۲,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه
۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت

چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ

چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

اردور مخصوص

اردور مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۳,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۴,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۴,۵۰۰ تومان

ماست و خیار و کشمش

ماست و خیار و کشمش
۴,۵۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر
۴,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۵۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۸۵۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۱,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۸۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۴,۰۰۰ تومان