جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

رستوران لیمو (باغستان)

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کوبیده مخصوص

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت مخلوط گوسفند و گوساله
لوبیا پلو با گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب (یک سیخ)

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵۰ گرمی
خوراک کباب بناب (یک سیخ)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده پرسنلی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده پرسنلی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب اصل بناب با برنج تهدیگ دار

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب اصل بناب با برنج تهدیگ دار
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری با برنج تهدیگ دار

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری با برنج تهدیگ دار
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با برنج تهدیگ دار

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب مخصوص با برنج تهدیگ دار
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با برنج تهدیگ دار

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب با برنج تهدیگ دار
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص با برنج ته دیگ دار

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کوبیده مخصوص با برنج ته دیگ دار
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب میکس با برنج ته دیگ دار

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب میکس با برنج ته دیگ دار
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگین دار با برنج ته دیگدار

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۲۴۰ گرمی، ۸۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب نگین دار با برنج ته دیگدار
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده با برنج ته دیگدار

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلوکباب کوبیده با برنج ته دیگدار
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاندیز

۶ تکه گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج، گوجه کبابی
چلو کباب شاندیز
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دوسیخ کوبیده ۱۰۰گرم یک پرس برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب اصل بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب اصل بناب

چلو کباب اصل بناب با برنج دمی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری با برنج دمی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب دیگی

۲۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،سیب زمینی گوجه سرخ شده
چلو کباب دیگی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۳۰۰گرمی، ۸۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب نگین دار

چلوکباب نگین دار

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کوبیده مخصوص

۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرم، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو کباب میکس

چلوکباب میکس

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص با برنج دمی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک

بال کبابی

۶ عدد بال مرغ کبابی
بال کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

۶ عدد کتف مرغ کبابی
کتف کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰گرم سینه مرغ سوخاری
شنیسل مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی
خوراک کباب وزیری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اصل بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰گرمی
خوراک کباب اصل بناب
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب (یک سیخ)

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵۰ گرمی
خوراک کباب بناب (یک سیخ)
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ مزه دار شده
خوراک جوجه کباب مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مجلسی سرخ شده (ران)

۴۵۰گرم ران مرغ سرخ شده
خوراک مرغ مجلسی سرخ شده (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی کامل (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با گوشت

۲۵۰گرم گوشت، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمه نثار

گوشت قورمه شده، خلال پسته، خلال بادام
قیمه نثار
۱۹۵,۰۰۰ تومان

مرصع پلو

مرغ ریش ریش شده، زعفران، خلال پسته، خلال بادام، زرشک، هویج خلالی، برنج ایرانی
مرصع پلو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت مخلوط گوسفند و گوساله
لوبیا پلو با گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

میرزاقاسمی

بادمجون دودی شده سیر تخم مرغ
میرزاقاسمی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

تهچین قیمه سیب زمینی معمولی

۸۰,۰۰۰ تومان

تهچین قیمه سیب زمینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی

قورمه سبزی معمولی

۸۰,۰۰۰ تومان

تهچین قورمه سبزی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه بادمجان

قیمه بادمجان معمولی

۸۰,۰۰۰ تومان

تهچین قیمه بادمجان

۱۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کتلت

چلو کتلت
۹۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ ریش ریش شده لاپلو، ۳۵۰ گرم ته چین با برنج ایرانی
ته چین مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

زرشک پلو با مرغ مجلسی (سرخ شده)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

لیوان یکبار مصرف

لیوان یکبار مصرف
۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو
سوپ
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

یک نفره
ماست چکیده
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

یک نفره
ترشی هفت بیجار
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

۲۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

دلستر لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان