جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، فلفل سبز، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، سس پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، ریحان، پنیر موزارلا، پارمسان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، سس صورتی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا میگو ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا سان ست

پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس سفید، بروکلی، سیر، قارچ، پیاز
پاستا سان ست
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار فیله مرغ گریل شده

۱۲۰ فیله مرغ گریل شده، گاهو، گوجه، نان تست، پنیر پارمسان
سالاد سزار فیله مرغ گریل شده
۹۹,۰۰۰ تومان

بشقاب سینه مرغ رژیمی

۳۰۰ گرم سینه مرغ رژیمی، سبزیجات آب پز
بشقاب سینه مرغ رژیمی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مازراتی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله، قارچ، پیاز، فلفل تند، گوجه، سس پیتزا، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا مازراتی ایتالیایی

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مازراتی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله، قارچ، پیاز، فلفل تند، گوجه، سس پیتزا، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا مازراتی ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، سس پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آلاپوکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، پیاز، سس پیتزا، پنیر گودا، پنیر موزارلا
پیتزا آلاپوکو ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، سس صورتی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا میگو ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، فلفل سبز، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، ریحان، پنیر موزارلا، سس پیتزا
پیتزا ناپل ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پری ماورا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، اسفناج، قارچ تفت داده شده با سبزیجات، سس پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پری ماورا ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مدیترانه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه خشک شده، سس پستو، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا مدیترانه ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز، گوجه، زیتون سیاه و سبز، سس پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آتن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، ریحان، اسفناج، قارچ، پنیر فتا، پنیر موزارلا
پیتزا آتن ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، ریحان، اسفناج، قارچ، پنیر فتا، پنیر موزارلا
دو نفره (34 سانتی متری)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، ریحان، پنیر موزارلا، پارمسان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارمسان ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، موزارلا، پارمسان، ریحان، گوجه
پیتزا پارمسان ایتالیایی

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی با پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس برگر، گوجه، کاهو، پنیر پیتزا، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
همبرگر ذغالی با پنیر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس برگر، گوجه، کاهو، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
همبرگر ذغالی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر آب شده روی نان، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
چیز برگر ایتالیایی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ برگر ایتالیایی

یک عدد برگر دست ساز سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، پنیر آب شده روی نان، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
مرغ برگر ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ برگر ذغالی با پنیر

یک عدد برگر دست ساز سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، کاهو، پنیر پیتزا، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
مرغ برگر ذغالی با پنیر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

مرغ برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد سزار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
مرغ برگر ذغالی
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ساب استیک

۱۲۰ گرم فیله گوساله گریل شده، کاهو،قارچ، گوجه، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر، پیاز، سیب زمینی سرخ شده، نان باگت
ساندویچ ساب استیک
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل سبز، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، سیب زمینی سرخ شده، نان باگت
ساندویچ ساب مرغ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا عربیتا با گوشت

پنه، ۱۲۰ فلیه گوساله، سس تند، گوجه، پنیر پارمسان
پاستا عربیتا با گوشت
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا پومودورو

اسپاگتی، سس گوشت گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پاستا پومودورو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا سرف سیتی

پنه، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، بروکلی، قارچ، گوجه، سس پستو
پاستا سرف سیتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا هاوانا

پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سیر، قارچ، پیاز، سس صورتی
پاستا هاوانا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا سان ست

پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس سفید، بروکلی، سیر، قارچ، پیاز
پاستا سان ست
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا گمبری

اسپاگتی، ۱۰۰ گرم میگو، گوجه، سس پستو
پاستا گمبری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاستا کالیفرنیا

اسپاگتی، ۱۰۰ گرم میگو، سس گوجه، بروکلی، فلفل قرمز، سیر
پاستا کالیفرنیا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاستا مالیبو

پنه، سیر، قارچ، بروکلی، گوجه خشک شده، سس گوجه فرنگی، ریحان، پنیر بلوچیز، پنیر پارمسان
پاستا مالیبو
۹۹,۰۰۰ تومان

پاستا عربیتا

پنه، سس تند، گوجه، پنیر پارمسان
پاستا عربیتا
۹۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

اسپاگتی، گوشت گوساله چرخ شده، سس مخصوص، پیاز، قارچ، پنیر پیتزا
لازانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بشقاب ویژه

بشقاب استیک

۲۵۰ گرم فیله گوساله گریل شده، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ شده، سس استیک
بشقاب استیک
۳۵۰,۰۰۰ تومان

بشقاب استیک و میگو اسکمپی

۸۰ گرم فیله گوساله گریل شده، ۱۲۰ گرم میگو، کاهو، سیر، سبزیجات فصل، پوره سیب زمینی
بشقاب استیک و میگو اسکمپی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس گریل

۸۰ گرم فیله گوساله گریل شده، ۱۵۰ گرم سینه مرغ، ۱۲۰ گرم میگو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
بشقاب میکس گریل
۳۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سینه مرغ گریل

۳۰۰گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر مازارلا، گوجه خرد شده، سالاد سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده
بشقاب سینه مرغ گریل
۱۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب سینه مرغ رژیمی

۳۰۰ گرم سینه مرغ رژیمی، سبزیجات آب پز
بشقاب سینه مرغ رژیمی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب میگو

۱۵۰ گرم میگو گریل شده، کاهو، گوجه، پوره سیب زمینی
بشقاب میگو
۴۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب میگو اسکمپی

۱۵۰ گرم میگو تفت داده شده در کره و سیر، کاهو، پوره سیب زمینی
بشقاب میگو اسکمپی
۴۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب ماهی قزل الا با سبزیجات و پوره

۷۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده با سبزیجات، پوره سیب زمینی
بشقاب ماهی قزل الا با سبزیجات و پوره
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بشقاب ماهی قزل آلا سرخ شده

۱۶۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شد، سالاد، پوره سیب زمینی
بشقاب ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب ماهی سالمون گریل شده

۱۶۰ گرم ماهی سالمون گریل شده، قارچ، کاهو، سبزیجات تازه
بشقاب ماهی سالمون گریل شده
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

قارچ، کلم بروکلی، کلم سفید، ذرت کوچیک، لوبیا
بشقاب سبزیجات
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز مجموعه
سوپ روز
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد فرانسوی

کاهو فرانسوی، کاهو کاسنی، سبزیجات، گوجه، سرکه بالزامیک، روغن زیتون
سالاد فرانسوی
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد نعناع

برگ نعناع، کاهو گرد، جوانه اسفناج، پنیر فتا گوجه فرنگی، پیاز قرمز، آبلیمو، روغن زیتون
سالاد نعناع
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار فیله مرغ گریل شده

۱۲۰ فیله مرغ گریل شده، گاهو، گوجه، نان تست، پنیر پارمسان
سالاد سزار فیله مرغ گریل شده
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان تست، پنیر پارمزان، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، خیار، گوجه، زیتون سیاه، زیتون سبز، پنیر فتا
سالاد یونانی
۸۹,۰۰۰ تومان

نان سیر دار با پنیر

نان سیر تست شده، سس سیر، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر دار با پنیر
۴۹,۰۰۰ تومان

بروسکتا

نان سیر تست شده، گوجه، پیاز، روغن زیتون
بروسکتا
۴۹,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

پوره سیب زمینی (یک نفره)
پوره سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ شده، سس صورتی، پنیر پارمسان
سیب زمینی تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد

سس مخصوص دست ساز (یک نفره)
سس سالاد
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

ساده

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی طبیعی

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر موهیتو طبیعی
موهیتو
۳۵,۰۰۰ تومان

لیموناد پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر لیموناد و پرتقال طبیعی
لیموناد پرتقال
۴۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر آب پرتقالی طبیعی
آب پرتقال طبیعی
۴۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه طبیعی
۳۵,۰۰۰ تومان