جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده کاردی

چلو کباب کوبیده کاردی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه مسلم

چلو جوجه کباب ویژه مسلم
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین ماهیچه با گردن

ته چین ماهیچه با گردن
۴۰,۵۰۰ تومان

ته چین ویژه مرغ

ته چین ویژه مرغ
۱۹,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۵۰۰ تومان

باقلا پلو با گردن

باقلا پلو با گردن
۳۹,۰۰۰ تومان

باقلا پلو با مرغ

باقلا پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ
۲۰,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه دو نفره

خورشت قیمه دو نفره
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان