جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ملل توتیا

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی، سبزیجات فصل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس گوشت ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بیکن

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۵۴,۸۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان (جوجه کامل اورگانیک) ۸۵۰-۹۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس گوشت ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا قارج و بادمجان

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارج و بادمجان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی، سبزیجات فصل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۵۴,۸۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ تازه بدون استخوان ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ممتاز زعفرانی
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بیکن

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن رول (۲۲ سانتی متری)

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن رول (22 سانتی متری)
۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

پیتزا میکس رول (۲۲ سانتی متری)

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا میکس رول (22 سانتی متری)
۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

۳۵۰-۴۰۰ران مرغ سس پر، سس مخصوص، رب انار، سبزیهای معطر، یک پرس برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
چلو مرغ ترش
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰-۴۰۰ گرمی، یک پرس باقالی پلو با برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
باقالی پلو با مرغ
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰-۴۰۰گرمی، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
زرشک پلو با مرغ
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ته چین مرغ

یک پرس ته چین قالبی با برنج ۱۰۰% هاشمی، ۳۵۰گرم ران مرغ ریش ریش شده لایلو
ته چین مرغ
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ تازه بدون استخوان ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ترش
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

۲۰۰گرم پاستا، سینه مرغ طعم دار شده، سس آلفردو، دورچین مخصوص روز
پاستا آلفردو مرغ
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۵۰۰-۶۰۰گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب شیشلیک
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت فیله ۳۰۰-۲۵۰ گرمی، سس مخصوص، رب انار، گردو، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله ۳۰۰-۲۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب چنجه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز فیله ساتوری ۳۰۰-۲۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل ۱۰۰ گرم کباب گوشت فیله گرم و ۲۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی ک...
خوراک کباب بختیاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سبز

یک سیخ کباب سبز گوشت فقط گوسفندی ۲۵۰-۲۳۰ گرمی، سبزی ساتوری معطر، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب سبز
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه فقط گوشت گوسفندی ۲۵۰-۲۳۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان (جوجه کامل اورگانیک) ۸۵۰-۹۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ تازه بدون استخوان ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ممتاز زعفرانی
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ تازه بدون استخوان ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ترش
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰-۶۰۰گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰-۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، دورچین: لیموترش یا نارنج، جعفری، خیارشور، ترشی کلم
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

یک پرس برنج ۱۰۰% هاشمی ایرانی درجه یک
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

پلو دیگی

یک پرس برنج ۱۰۰% ایرانی درجه یک، سیب زمینی دیگی
پلو دیگی
۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو (اضافه)

یک پرس باقالی پلو
باقالی پلو (اضافه)
۳۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلوگوشت ماهیچه

یک پرس برنج ۱۰۰% هاشمی ایرانی درجه یک -۲۵۰-۲۸۰گرم گوشت ماهیچه گوسفندی
چلوگوشت ماهیچه
۱۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

یک پرس باقالی پلو ۵۵۰-۴۵۰ گرم با برنج ۱۰۰% هاشمی، ماهیچه گوسفندی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

یک پرس ته چین قالبی با برنج ۱۰۰% هاشمی، گوشت ماهیچه گوسفندی ریش ریش شده لاپلو
ته چین گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

یک پرس ته چین قالبی با برنج ۱۰۰% هاشمی، ۳۵۰گرم ران مرغ ریش ریش شده لایلو
ته چین مرغ
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰-۴۰۰گرمی، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
زرشک پلو با مرغ
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰-۴۰۰ گرمی، یک پرس باقالی پلو با برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
باقالی پلو با مرغ
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

۳۵۰-۴۰۰ران مرغ سس پر، سس مخصوص، رب انار، سبزیهای معطر، یک پرس برنج ایرانی ۱۰۰% هاشمی
چلو مرغ ترش
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

یک پرس برنج خورشت فسنجان بامرغ، یک پرس برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو خورشت فسنجان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده، برنج ۱۰۰ درصد ایرانی درجه یک
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میکس رول (۲۲ سانتی متری)

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا میکس رول (22 سانتی متری)
۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن رول (۲۲ سانتی متری)

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن رول (22 سانتی متری)
۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

پیتزا بیف رول (۲۲ سانتی متری)

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بیف رول (22 سانتی متری)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس گوشت ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۵۴,۸۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی، سبزیجات فصل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پیتزا قارج و بادمجان

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارج و بادمجان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

غذای فرنگی

استیک گوشت

۲۸۰-۳۰۰ گرم گوشت فیله گوساله طعم دار شده، سس قارچ، دورچین مخصوص روز
استیک گوشت
۳۲۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۳۵۰گرم سینه مرغ گریل شده، سس قارچ، دورچین مخصوص روز
استیک مرغ
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو گوشت

۲۰۰ گرم پاستا، گوشت فیله گوساله طعم دار شده، سس آلفردو، دورچین مخصوص روز
پاستا آلفردو گوشت
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

۲۰۰گرم پاستا، سینه مرغ طعم دار شده، سس آلفردو، دورچین مخصوص روز
پاستا آلفردو مرغ
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات روز
بشقاب سبزیجات
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار گریل

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان تست طعم دار، زیتون، سینه مرغ گریل شده، (خانواده)
سالاد سزار گریل
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان تست طعم دار، زیتون، سینه مرغ سوخاری شده، (خانواده)
سالاد سزار سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد لاتوکا

کاهو پیچ، مغز گردو، اسلایس زیتون سیاه، سس مخصوص توتیا، (خانواده)
سالاد لاتوکا
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، خیار، گوجه، هویج، سس فصل مخصوص توتیا، (خانواده)
سالاد فصل
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، چاشنی (یک نفره)
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص توتیا

سینه مرغ، قارچ، خامه شیر
سوپ مخصوص توتیا
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی، سیر، سس مخصوص
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ خلالی طعم دارشده، سس کچاپ
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی خلال طعم دارشده، پنیر پیتزا، سس قارچ آلفردو مخصوص، سس کچاپ
سیب زمینی پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

دیپ اسفناج

پنیر لبنه، پنیر پیتزا اسفناج
دیپ اسفناج
۹۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۵۰۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان دودی، سیر، گوجه، تخم مرغ
میرزا قاسمی
۵۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۵۰۰ گرم کشک بادمجان، بادمجان سرخ شده، کشک، پیاز داغ، سیر داغ، نعنا
کشک بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره ماست چکیده خانگی
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره ماست وخیار چکیده خانگی
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

یک نفره بادمجان کبابی و سیر و ماست چکیده
بورانی بادمجان
۲۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره زیتون پرورده خانگی
زیتون پرورده
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۶۰۰ میلی لیتر آب هندوانه ۱۰۰درصد طبیعی
آب هندوانه
۴۱,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۶۰۰ میلی لیتر آب طالبی ۱۰۰درصد طبیعی
آب طالبی
۴۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۶۰۰ میلی لیتر آب پرتقال ۱۰۰درصد طبیعی
آب پرتقال
۴۷,۰۰۰ تومان

موهیتو

۶۰۰ میلی لیتر آب لیمو طبیعی و نعنا یخ بلند شده، افزودنی های مجاز خوراکی
موهیتو
۳۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

۶۰۰ میلی لیتر آب لیمو طبیعی و یخ بلند شده، افزودنی های مجاز خوراکی
لیموناد
۳۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۶۰۰ سی سی
آب معدنی بزرگ
۹,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین

۶۰۰ میلی لیتر شربت زعفران و تکه های میوه های فصل خنک.
شربت سکنجبین
۴۴,۰۰۰ تومان

شربت زعفران

۶۰۰ میلی لیتر شربت زعفران وتکه های میوه های فصل و خنک.
شربت زعفران
۴۲,۰۰۰ تومان