جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های ارومیه

رستوران مولوی (ممتاز شهر)

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص گوساله

۲۸۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص گوساله
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه مخصوص

۱۲۰ گوشت گوسفندی، خورشت قیمه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو خورشت قیمه مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰ گرم جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک شاندیز مخصوص

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۴۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب شیشلیک شاندیز مخصوص
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوساله

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب برگ مخصوص گوساله
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوساله

۲۵۰ گرم کباب فیله گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو فیله کباب گوساله
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب دورو شامل جوجه کباب و کباب برگ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب سلطانی مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب دورو شامل کباب کوبیده و کباب برگ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

۳۰۰ گرم کباب بختیاری شامل فیله مرغ و فیله گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب بختیاری مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سلطانی ممتاز

۲۴۰ گرم کباب دورو شامل کباب برگ و کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب سلطانی ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰ گرم جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص گوساله

۲۸۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص گوساله
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

۲۰۰ گرم کباب دورو شامل کباب کوبیده و کباب برگ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب سلطانی ممتاز
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

۲۰۰ گرم کباب بختیاری شامل فیله مرغ و فیله گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب بختیاری ممتاز
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۴۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز

۲۴۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

۲۳۰ گرم کباب کوبیده گوشت و مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب کوبیده ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو کباب کوبیده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

خوراک مرغ

یک عدد ران سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز، نان لواش
خوراک مرغ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو گردن گوسفندی
۳۳۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل معادل ۶۰۰ گرم، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
چلو اکبر جوجه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز
زرشک پلو با مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو گوشت ماهیچه

۱۴۰ گرم گوشت ماهیچه گوساله.۳۵۰ گرم برنج ساده ایرانی.
چلو گوشت ماهیچه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شوید پلو با گوشت

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش
شوید پلو با گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص

۱۲۰ گوشت گوسفندی، خورشت سبزی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص
ناموجود

چلو خورشت قیمه مخصوص

۱۲۰ گوشت گوسفندی، خورشت قیمه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو خورشت قیمه مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی مخصوص (اضافه)

۱۲۰ گوشت گوسفندی، خورشت سبزی
خورشت قورمه سبزی مخصوص (اضافه)
ناموجود

خورشت قیمه مخصوص (اضافه)

۱۲۰ گوشت گوسفندی، خورشت قیمه
خورشت قیمه مخصوص (اضافه)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا کبابی ویژه

۲۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز، نان لواش
چلو ماهی قزل آلا کبابی ویژه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی، دورچین : گوجه کبابی، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۲۲,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی

یک عدد ماهی قزل آلا سوخاری شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، پیاز، نان لواش
شنیسل ماهی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون

زیتون ویژه مولوی
زیتون
۴۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

خانگی
سیر ترشی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست سنتی مخصوص

خانگی
ماست سنتی مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۰۰۰ تومان